Book Creator

194 դպրոցը

by Armine Simonyan

Cover

Loading...
Ար Հովհաննիսյանի անվ.194 դպրոց
Loading...
Rounded Rectangle
Երևանի Արմեն Հովհաննիսյանի անվան հ. 194 հիմնական դպրոցը հիմնադրվել է 1959թ.: 1999թ. դպրոցն անվանակոչվել է հերոս-ազատամարտիկ Արմեն Հովհաննիսյանի անունով:
Դպրոցը հնգօրյա է, երկհերթ:
Ուսուցանվում է 3 օտար լեզու՝ անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսաց լեզու՝ խորացված:
Ունի երկարօրյա խմբեր, արտադասարանական խմբակներ՝ պարի, երգչախումբ, ասմունքի:
2006թ. դպրոցն ընդգրկվել է Լինսի հիմնադրամի դպրոցաշինության ծրագրում: 2007թ. համակողմանի ուսումնասիրություններից հետո սկսվեցին վերանորոգման աշխատանքները: 2008թ. վերանորոգվեց, գույքը ամբողջովին նորացվել է, ունի լաբորատոր նոր սարքավորումներ, մեթոդական դասասենյակներ և տարիքային առանձնահատկություններին համապատասխան դպրոցական գույքով կահավորված դասարաններ:
Դպրոցում գործում է համակարգչային դասարան, որը համալրված է նոր 30 համակարգիչներով: Թարմացվել է գրադարանային ֆոնդը (8058 կտոր գեղարվեստական գիրք), փոխվել է գրադարանի կառուցվածքը, համալրվել նոր համակարգիչներով:

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext