Book Creator

Ailə və məktəb

by Rəsmiyyə Əliyeva

Cover

Loading...
Loading...
Beş qiyməti
Fənn --- Azərbaycan dili

Sinif --- 4

Movzu ---Beş qiyməti

Standart ---2.1.3 Mətndəki obrazlı ifadələri fərqləndirir.

2.2.1--Müvafiq mətnləri düzgün sürətli ,intonasiya ilə oxuyur

Məqsəd ---Həyatda qazanılan hər bir uğurun qiymətləndirilməsinin mənasını anlayır

Resurslar ----Əyani vəsait, dərslik,iş dəftəri

Distant təhsilin novü---- Sinxron

Dərsin qısa təsviri ---Salamlaşmaq
Davamiyyət
Əhval ruhiyyənin yaradılması
Fənn --- Azərbaycan dili

Sinif --- 4

Movzu ---Beş qiyməti

Standart ---2.1.3 Mətndəki obrazlı ifadələri fərqləndirir.

2.2.1--Müvafiq mətnləri düzgün sürətli ,intonasiya ilə oxuyur

Məqsəd ---Həyatda qazanılan hər bir uğurun qiymətləndirilməsinin mənasını anlayır

Resurslar ----Əyani vəsait, dərslik,iş dəftəri

Distant təhsilin novü---- Sinxron

Dərsin qısa təsviri ---Salamlaşmaq
Davamiyyət
Əhval ruhiyyənin yaradılması
Giriş hissə----Beş rəqəmi sizə hansı sozləri xatirladlır ;(Qiymət Əla ,Ən yüksək ,Əlacı Dəyərləndirmə
Şagirdlərin fikirləri dinlənilir.

Müzakirə --- Bu gün aldığımız 5 qiyməti sabah həyatınızda nə kimi rolu ola bilər movvzusunda müzakirə aparılır

İş dəftərindəki tapşırıqlar yerinə yetirilir
Dərslikdə verilmiş tapşırıqlar fərdi şəkildə yerinə yetirilir

Ev tapşırıgı--- "Aldıgım qiymətə münasibətim" adlı esse

Qiymətləndirmə-- Təlim məqsədlərinə uygun qiymətləndirmə aparılır.
Giriş hissə----Beş rəqəmi sizə hansı sozləri xatirladlır ;(Qiymət Əla ,Ən yüksək ,Əlacı Dəyərləndirmə
Şagirdlərin fikirləri dinlənilir.

Müzakirə --- Bu gün aldığımız 5 qiyməti sabah həyatınızda nə kimi rolu ola bilər movvzusunda müzakirə aparılır

İş dəftərindəki tapşırıqlar yerinə yetirilir
Dərslikdə verilmiş tapşırıqlar fərdi şəkildə yerinə yetirilir

Ev tapşırıgı--- "Aldıgım qiymətə münasibətim" adlı esse

Qiymətləndirmə-- Təlim məqsədlərinə uygun qiymətləndirmə aparılır.
PrevNext