Book Creator

GARAGE SALE CATALOGUE

by ICLM72 Training Team

Pages 2 and 3 of 22

Garage Sale Catalogue
Comic Panel 1
Loading...
Túi xách, ví nam (nữ)/ Bag, purse & Wallet
Loading...
Loading...
VÍ DA BEANPOLE XANH NAVY (Dày) | BEANPOLE NAVY BLUE WALLET (Thick)
Mã/ Code: V01
Tình trạng: Không trầy xước/ Mint condition, no scratch
Giá/ Price: 80.000VND/ 4 USD
Available/ Còn hàng
Loading...
Loading...
Loading...
VÍ DA VASCARA MÀU ĐEN | VASCARA BLACK WALLET
Mã/ Code: V06
Tình trạng: Còn mới/ Like new
Giá/ Price: 200,000 VND/ 9 USD
Sold out/ Đã bán
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
VÍ DA BEANPOLE XANH NAVY (Mỏng)/
BEANPOLE NAVY BLUE WALLET (thin)
/ Code: V03
Tình trạng: Không trầy xước/ Good condition, no scratch
Giá/ Price: 50,000VND/ 2 USD
Sold out/ Đã bán
Comic Panel 1
VÍ DA MICHAEL KORS MÀU ĐỎ
MICHAEL KORS RED WALLET
Mã/ Code: V04
Tình trạng: Tình trạng tốt/ Mint condition
Giá/ Price: 200,000 VND/ 9 USD
Sold out/ Đã bán
Comic Panel 2
VÍ DA MÀU BÃ TRẦU/ RED-BETEL WALLET
Mã/ Code: V05
Tình trạng: Tình trạng tốt/ Mint condition
Giá/ Price: 50,000 VND/ 2 USD
Available/ Còn hàng
Comic Panel 3
VÍ DA VIVIENNE WESTWOOD MÀU VÀNG
VIVIENNE WESTWOOD YELLOW WALLET
Mã/ Code: V02
Tình trạng/ Status: Xước mặt ngoài ví/ Scratches outside
Giá/ Price: 30,000 VND/ 1.5 USD
Cập nhật/ Update: Available/ Còn hàng
Comic Panel 4
VÍ THỔ CẨM
BROCADE WALLET
Mã/ Code: V07
Tình trạng: Tốt | Mint condition
Giá/ Price: 40,000 VND/ 1.5 USD
Available/ Còn hàng
Comic Panel 1
VÍ HỒNG HOẠT HÌNH
PINK CARTOON WALLET
Mã/ Code: V09
Tình trạng: Bạc màu/ Fading
Giá/ Price: 50,000 VND/ 1 USD
Sold out/ Đã bán
Comic Panel 2
VÍ ĐỰNG THẺ MÀU ĐEN
BLACK CARD HOLDER
Mã/ Code: V10
Hãng/ Brand: Montblanc
Tình trạng: Tình trạng tốt/ Mint condition
Giá/ Price: 50,000 VND/ 2 USD
Sold out/ Đã bán
Trang sức/ Jewelries
BÔNG TAI TRÁI TIM/ HEAR EARINGS
Mã/ Code: J06
Tình trạng: Tình trạng tốt/ Mint condition
Giá: 20.000VND/ 1 USD
Sold out/ Đã bán
BÔNG TAI CÁCH ĐIỆU (1 CHIẾC)/ EARING (1 PIECE)
Mã/ Code: J07
Tình trạng: Tình trạng tốt/ Mint condition
Giá: 15,000 VND/ 0.5 USD
Available/ Còn hàng
Comic Panel 1
VÒNG TAY HÌNH LÁ RẺ QUẠT | GINKO BRACELET
Mã/ Code: J01
Tình trạng: Mới 80% / New 80%
Giá/ Price: 100,000 VND/ 4 USD
Sold out/ Đã bán
Comic Panel 2
VÒNG TAY ĐÍNH ĐÁ | GEM BRACELET
Mã/ Code: J02
Tình trạng: Tình trạng tốt/ Mint condition
Giá/ Price: 50,000 VND/ 2 USD
Sold out/ Đã bán
Comic Panel 3
NHẪN NGỌC TRAI MÀU VÀNG HỒNG/ ROSE GOLD PEARL RING
Mã/ Code: J08
Tình trạng: Tình trạng tốt/ Mint condition
Giá: 50,000 VND/ 2 USD
Sold out/ Đã bán
Comic Panel 1
DÂY CHUYỀN TRÁI TIM/ HEART NECKLACE
Mã/ Code: J04
Tình trạng: Tình trạng tốt/ Mint condition
Giá/ Price: 30,000 VND/ 1.5 USD
Sold out/ Đã bán
Comic Panel 2
SET BÔNG TAI HOA TUYẾT & DÂY CHUYỀN TRÁI TIM
SNOWFLAKE EARINGS & HEART NECKLACE
Mã/ Code: J05
Tình trạng: Tình trạng tốt/ Mint condition
Giá/ Price: 70,000 VND/ 3 USD
Sold out/ Đã bán
PrevNext