Book Creator

Алелни и неалелни взаимодействия на гените

by Преслава Станева

Cover

Loading...

Алелни и неалелни взаимодействия на гените
Loading...
Гените определят първичната структура на белтъците, а тя определя свойствата и функциите им. Понякога отделен белтък може самостоятелно да определи изявата на даден признак. Има признаци, които се формират от взаимодействието на два или повече белтъка. В такива случаи се говори за взаимодействие на гените, независимо че те не взаимодействат пряко помежду си, а косвено - чрез продуктите, които кодират.
Взаимодействията на гените могат да бъдат два вида - алелни и неалелни взаимодействия.
Тук на мисловната карта, може да видите на какви подвидове се разделят алелните и неалелните взаимодействия.
Алелни взаимодействия са взаимодействия между алелита на един ген. Неалелни са взаимодействията между гени, локализирани в нехоломожни хромозоми.
За повече интересна информация натисни тук
Кръстословица
В изготвянето участваха:
Емилия Рашкова - мисловна карта
Симона Димитрова и Стела Димитрова - презентация
Мадлен Росенова и Ралица Рашкова - озвучаване на презентацията
Десислава Ангелова - кръстословица
Преслава Станева - сгобяване и дизайн на крайния продукт
PrevNext