Book Creator

GLOBE 2021/2022

by Aida Petrovska

Cover

Loading...
ГЛОБЕ 
(глобално набљудување и
учење во корист на животната средина)

28. јуни 2021 - работилница во
ООУ "Мирче Ацев", Ѓорче Петров, Скопје
Loading...
Аида Петровска
Loading...
ГЛОБЕ официјално започна со работа на 22 април 1995 година на 25 – годишнината на Денот на Земјата. Програмата ја води владата на САД преку партнерства со други земји.

ГЛОБЕ е светска научна и образовна програма која ја координира работата на учениците, наставниците и научниците со цел да се проучува и разбере глобалната животна средина.

Нашето училиште ОУ “Димитар Миладинов” , стана членка на ГЛОБЕ семејството во 1998 година по иницијатива и во координација на МЖСПП (Министерство за животна средина и просторно планирање).
PrevNext