Book Creator

I am managing my own channel

by Sp1

Cover

Loading...
Magazine
Comic Panel 1
Loading...
I am managing my own channel
Loading...
Loading...
Erasmus+
This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Welcome
TO MAGAZINE
Magazyn prezentuje działania podejmowane w ramach realizacji projektu Erasmus+
"I am managing my own channel"
Enjoy!
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
04
08
What's
INSIDE
04. Wstęp

05. Od tego się zaczęło...

06. Pierwsze kroki z kamerą

08. Logo projektu

10. I międzynarodowe spotkanie nauczycieli

14. Wizyta w szkole partnerskiej w Rumunii

16. Wizyta w szkole partnerskiej w Hiszpanii

18. Wizyta w szkole partnerskiej w Turcji

20. Działania lokalne
Comic Panel 1
Comic Panel 1
43
Comic Panel 1
12
Comic Panel 1
18
Comic Panel 1
34
Wstęp
W marcu 2020 roku został opracowany i zgłoszony do konkursu przez dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Inowrocławiu wniosek w ramach akcji KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w ramach sektora Edukacja szkolna - akcja KA229.
25 sierpnia 2020 roku otrzymaliśmy informację o tym, że wniosek został oceniony pozytywnie i zaakceptowany do realizacji.
Projekt jest odpowiedzią na zauważane zachowania młodzieży, którzy wiele czasu spędzają online w  mediach społecznościowych niekoniecznie w efektywny sposób. Postanowiliśmy więc wykorzystać ten fakt i nauczyć ich tworzenia i rozpowszechniania filmów na kanale YouTube.
O zaakceptowaniu naszego wniosku poinformowaliśmy szkoły partnerskie i rozpoczęliśmy realizację projektu.
Naszymi partnerami w tym projekcie są szkoły: CEIP TIERNO GALVAN z Hiszpanii, Safak Okullari – z Turcji, Palatul Copiilor Deva z Rumunii.
Od tego się zaczęło
W związku z pandemią Covid-19 zmuszeni zostaliśmy do pracy online. Nie zniechęciło to nas. Utrzymywaliśmy kontakt ze szkołami partnerskimi używając technologii informacyjno-komunikacyjnej, spotykaliśmy się na wideo - rozmowach, kontaktowaliśmy poprzez pocztę elektroniczną, komunikator WhatsApp itp.
Stworzyliśmy wspólnie dokumenty zarządcze takie jak plan działania, narzędzia monitorowania i oceny, upowszechniania oraz opracowaliśmy metodologie doboru uczestników. Poinformowaliśmy nauczycieli, rodziców i uczniów o projekcie, zapoznaliśmy ich z celami i zaprosiliśmy do współpracy.
W międzyczasie, otrzymaliśmy informację, że włoski partner wycofał się z udziału w projekcie, po konsultacji z partnerami z Rumunii, Hiszpanii i Turcji zdecydowaliśmy się  na dalszą jego realizację.
Podjęliśmy również decyzję o wydłużeniu projektu do 31sierpnia 2023 roku, która została zaakceptowana przez Narodową Agencję.
Pierwsze kroki z kamerą
Pandemia Covid-19 nieźle namieszała w harmonogramie naszego projektu.  Zamknięte granice, szkoły i ograniczenia w codziennym życiu stanęły na przeszkodzie w realizacji zaplanowanych działań i spotkań projektowych.
Nasze granice zostały zamknięte, ale nasze serca i umysły są wciąż otwarte! Dlatego nasi uczniowie, nie mogąc spotkać się osobiście z przyjaciółmi z Hiszpanii, Rumunii i Turcji przygotowali dla nich filmową autoprezentację.
PrevNext