Book Creator

Електронний посібник

by ДНЗ Звенигородський ЦППРК

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Електронний посібник
Loading...
Loading...
"Теплообмінні апарати
в молочній промисловості"
Loading...
Loading...
Loading...
Розробила
викладачка спецпредметів:
Шевченко Лдія Андріївна
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Вступ
Теплообмінні апарати в молочній промисловості мають надзвичайно широке технологічне призначення. Це підігрівачі, охолоджувачі, пастеризатори, стерилізатори. Вони входять до складу багатьох технологічних ліній і є окремими елементами інших апаратів.
Щодо способу передачі теплоти їх можна поділити на дві групи: поверхневі (рекуперативні), в яких теплообмін здійснюється через розділювальну стінку, і теплообмінники змішування, в яких теплообмін проходить шляхом безпосереднього змішування продукту з гарячим теплоносієм.
За конструктивним виконанням теплообмінники є пластинчасті, трубчасті, ємнісні, зрошувальні. За організацією технологічного процесу – періодично- і безперервно діючі.
 Вибір апарату, який використовується в технологічному процесі, залежить від фізико – хімічних властивостей продукту, режимів обробки і необхідної продуктивності.
Ємнісні теплообмінники.
Ванна довготривалої пастеризації.
Технічна характеристика ванн ВДП
Будова
ванни ВДП - 600
Виконай вправу та перевір свої знання!
PrevNext