Book Creator

Значението на буквите

by Вилиян Вачев

Cover

Loading...
Значението на буквите
Loading...
Кирилицата , която се използва от общо 12 държави като официална азбука и е опростен вариант на глаголицата. В оригиналния вариант на кирилицата съставен от св. Климент Охридски има 44 букви , за разлика от сегашната българска азбука с 30 букви.
Най-ранният надпис , изписан с кирилица е от 931 година в пещерен манастир близо до с. Крепча в България. Най-ранните ръкописи , изписани с кирилица са "Книгата на Сава ", датирана между 20 и 21 век.
Кирилицата се видоизменя и опростява многократно докато достигне сегашната си форма. Първоначалната кирилска азбука се използва само в стар църковно славянски език.
Благодаря за вниманието !
PrevNext