Book Creator

Шепичка зелено

by Tanya Gorcheva

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Шепичка
зелено
Loading...
Иновация във 2а клас
ОУ "Проф. Иван Батаклиев"
град Пазарджик
Loading...
Таня Горчева
Comic Panel 1
Защитници на растенията
Иновация "Шепичка зелено" 2021 - 2022 г.
Comic Panel 1
Разработване и реализиране на проектни и експериментални дейности
Дейностите дават възможност на децата да учат, затвържданат и откриват природата като играят, като експериментират с водата, въздуха, земята , растенията.
Експериментална дейност за установяване на жизнения цикъл на растенията и за разбиране защо е важно да се поддържа чиста и здравословна среда, така че растенията да имат всичко от което се нуждаят, за да растат.
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
„Екзотични стайни растения“ – редене на пъзели с изображения на екзотични стайни растения под формата на състезание на екипи, с участието на родители като консултанти и жури. Децата обобщават знанията си за растенията, получени в Клуб „Млад Еколог“.
Comic Panel 1
Игри, предлагащи информация за горите, за горските екосистеми и значимостта на устойчивото развитие в контекста на горско стопанските дейности, стимулирайки креативност и обогатяване познанията за природата въз основа на собствен опит и експеримент. Основната цел е да изградим отношение към гората и обитателите й. Ръководени и изпълнени от родител – лесовъд.
PrevNext