Book Creator

MODUL PEMBELAJARAN SISTEM PENYAMANAN UDARA DOMESTIK JENIS PISAH

by NURFIFI ARMONIE BINTI MADARIS

Cover

Loading...
NURFIFI ARMONIE BINTI MADARIS
DR. KHAIRUL ANUAR BIN ABDUL RAHMAN
____________________________________________________________________________
Loading...
Loading...
MODUL PEMBELAJARAN
Loading...
SISTEM PENYAMANAN UDARA DOMESTIK JENIS PISAH
Loading...
Comic Panel 1
PENGHARGAAN
Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan dalam usaha menerbitkan modul ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang khusus ditujukan kepada Dr. Khairul Anuar Bin Abdul Rahman selaku penyelia Projek Sarjana Muda, Pensyarah-pensyarah Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (PPU), Encik Khairul Fahmi Bin Ali selaku Penolong Jurutera Kanan (PPU), keluarga dan rakan-rakan. Penghargaan juga diberikan kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses penerbitan modul ini.
Comic Panel 1
ISI KANDUNGAN
Penghargaan

Isi Kandungan

Prakata

Bab 1 Asas Sistem Penyamanan Udara Jenis Pisah

Bab 2 Pemasangan Unit Penyaman Udara Jenis Pisah

Bab 3 Asas Menservis Penyaman Udara Domestik
Jenis Pisah 

Latihan


Kuiz
02

03

04

05

10

31


50


52
PRAKATA
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Modul Pembelajaran Penyamanan Udara Domestik ini dihasilkan khusus untuk tenaga pengajar dan juga pelajar yang terlibat dalam bidang penyejukbekuan dan penyamanan udara.

Menerusi modul ini, para pelajar akan didedahkan asas, proses dan paparan video sistem penyaman udara domestik. Antara topik yang akan dikemukakan adalah Kendalian Asas Unit Penyamanan Udara Pisah, Pemasangan Unit Penyaman Udara Unit Pisah dan Asas Menservis Penyaman Udara Domestik Unit Pisah.

Kandungan modul ini memberi input yang relevan untuk dilaksanakan oleh tenaga pengajar dan mudah difahami oleh pelajar terutamanya memperbaiki atau menambahbaik proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perkembangan terkini. Selain itu, modul pembelajaran digital ini juga menyediakan video, gambar serta proses-proses yang terlibat.

Semoga modul ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang dapat membantu serta meningkatkan pengetahuan untuk mendapat input yang positif dalam bidang ini.


Comic Panel 1
PRAKATA
Ellipse;
BAB 1
ASAS SISTEM PENYAMANAN UDARA DOMESTIK
JENIS PISAH
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran ini, pelajar dapat:

a) Menerangkan kompenan utama unit penyaman udara unit pisah.

b) Melakar dan melabel gambar rajah kitaran udara unit pisah.

c) Melukis litar pendawaian unit pisah dan menerangkan operasinya.
Maklumat Penting

Penyaman Udara Unit Pisah terdiri daripada Unit Dalam dan Unit Luar.
Comic Panel 1
Comic Panel 1
UNIT DALAM
Proses Asas Sistem Penyaman Udara Domestik Jenis Pisah
Manual operasi sesuatu unit adalah satu perkara yang penting kerana setiap jenama atau model unit pisah itu mempunyai cara kendalian yang berbeza.

Namun secara umumnya, proses operasi unit penyaman udara unit pisah adalah seperti yang berikut :
UNIT LUAR
PrevNext