Book Creator

MODUL PEMBELAJARAN SISTEM PENYAMANAN UDARA DOMESTIK JENIS PISAH

by NURFIFI ARMONIE BINTI MADARIS

Pages 2 and 3 of 125

Comic Panel 1
Loading...
PENGHARGAAN
Loading...
Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan dalam usaha menerbitkan modul ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang khusus ditujukan kepada Dr. Khairul Anuar Bin Abdul Rahman selaku penyelia Projek Sarjana Muda, Pensyarah-pensyarah Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (PPU), Encik Khairul Fahmi Bin Ali selaku Penolong Jurutera Kanan (PPU), keluarga dan rakan-rakan. Penghargaan juga diberikan kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses penerbitan modul ini.
Comic Panel 1
Loading...
ISI KANDUNGAN
Loading...
Penghargaan

Isi Kandungan

Prakata

Bab 1 Asas Sistem Penyamanan Udara Jenis Pisah

Bab 2 Pemasangan Unit Penyaman Udara Jenis Pisah

Bab 3 Asas Menservis Penyaman Udara Domestik
Jenis Pisah 

Latihan


Kuiz
Loading...
02

03

04

05

10

31


50


52