Book Creator

Patin Kuvar

by Viktor Lalic

Cover

Loading...
Patin kuvar
Loading...
Loading...
Lalić Viktor
Патин кувар је кулинарска књига са 4000 испробаних кулинарских рецепата и различитих савета за вођење домаћинства. То је један од првих и вероватно најпознатији кулинарски приручник објављен у Србији. Објављен је 1939. године и остао је непревазиђен приручник за кулинарске вештине, дијететику, негу болесних, исхрану деце и старијих, за припремање окупљања и слава, као и ненаметљиви грађански бонтон за трпезом. Написала га је Спасенија Пата Марковић, једна од првих школованих домаћица и школованих жена уопште у Србији у првој половини 20. века.
На основу Патиног кувара издавачко предузеће Народна кнјига објавило је 1956. године Велики народни кувар који је до почетка 21. века доживео 24 издања, а преведен је и на неколико светских језика. У уводу овог издања пише: „Ова књига рађена је према познатој књизи 'Мој кувар' који је пре рата издала 'Политика', а средила Спасенија-Пата Марковић”
Спасенија Пата Марковић
Спасенија Пата Марковић била је, како је неки историчари сврставају, међу првим ученим женама у Србији, које су се бориле за изједначавање права жена и мушкараца. Школовала се у Бечу, где је за­вр­ши­ла чу­ве­ну шко­лу за до­ма­ћи­це и по­ста­ла вр­сна ку­ва­ри­ца, а поред вештине вођења домаћинства стекла је и врхунске манире комуницирања у друштву. Била је управитељица Домаћичког течаја Београдског женског друштва и Женске занатске школе, у ко­јој је ши­ри­ла сво­је ста­во­ве и иде­је до­не­те из Бе­ча.
Спасенија Пата Марковић
 Водила је и јединствену мензу у којој се сваког дана хранило сто особа, претежно школске деце. Била је и активна чланица Кола српских сестара. Као јед­на од малобројних уче­них и мо­дер­них же­на у Ср­би­ји то­га до­ба, Па­та Мар­ко­вић је сво­ју пр­ву збир­ку ре­це­па­та Ку­вар и са­вет­ник из­да­ла још 1907. године. Током двадесетих и тридесетих година 20. века редовно је, једном недељно, излазила и Патина читанка за домаћице. Године 1937. почиње у дневном листу Полимика да уређује колумну за домаћице, од које је две године касније, 1939. настала њена чувена књига „Мој кувар”, који је врло брзо постао познат као „Патин кувар”.
PrevNext