Book Creator

FOLK ACTIVE GAMES OF THE BALTIC SEA COUNTRIES

by Julija Mikonienė

Pages 34 and 35 of 50

Loading...
"APPLE"
PREPARATION:
Children gather in a circle. One child is chosen to be the "Apple" in
the circle.
GAME PROCEDURE: To the accompaniment of the song, the children walk
clockwise in a circle holding hands.
The child inside the circle stands or walks counter-clockwise inside the circle.
At the end of the lyrics "Find an apple", the children stop and the child in the circle starts walking under their arms.
During the words "Hide in the bush", he chooses someone and pushes
them into the circle to become another apple.
The game starts over.

LYRICS:
A child is walking in the garden, a child like an apple
Tipa-tapa child ( go,go child) and finds an apple.
Roll, roll apple, roll far away.
Loading...
Loading...
Recommended for children aged 4-7 years
Number of players: up to 24 children.
“PIME KUKK”
Mängijad liiguvad ringis ja üks on ringi keskel, silmad rätikuga kinni seotud. Siis hakatakse laulma. Kuis laul lõpeb, läheb pime kukk kellegi ringisolija juurde ja püüab ära arvata, kes see on.
Äraarvamine tavaliselt hääle järgi: väljavalitu peab tegema mingi looma häält.
SÕNAD:
Pimekuke oled sa, et sinu silmad kinni ka.
Üks, kaks, kolm ütle mis ta nimi on.
Siis ta hakkab nägema,
Üks, kaks, kolm: ütle mis ta nimi on!
"BLIND COCK"
Players move in a circle and one is in the center of
the circle, with closed eyes. Then they start singing. When the song ends, the
blind cock goes to someone in the circle and tries to guess who it is. Guessing
usually by voice:  who was chosen must make the sound of some animal.
WORDS: You are so blind that your eyes are also closed.
One, two, three say what his name is.
Then he begins to see,
One, two, three: say his name!
Loading...