Book Creator

Poezija 2022

by Marina Mavrek

Cover

Loading...
Loading...
Akrostih
Haiku
Blackout poezija
Loading...
IV. osnovna škola Varaždin
travanj 2022.
Akrostih
3. abc
SLOBODA


Sloboda je pisati i crtati o
Lepršavim pticama i papagajima
O šalama i idejama.
Baš je lijepo biti slobodna!
Oh, lijepo je i mirno sad.
Da!
Ah, da je mira svugdje!
                                Nika
Slobodna
Ljubica
Očekuje
Bubamaru
Ovaj
Dan
Ali nađe leptira.
     Matej
Slobodan čovjek voli sve.
Ljulja se na ljuljački veseo.
On voli slobodu, ne napušta je nikada.
Boji se, ali sloboda ga čuva.
On slobodu voli kao svoje srce.
Da je napusti?
Ali on je nikad neće napustiti.
                             Roko
Slavna ptica pjeva
Lagano se gnijezdo zaljulja
Oblaci se skupili
Blago pada kiša po ptici
Odletjela je prema gnijezdu
Dolazi sve jača kiša
Ah, baš kad ptica stigne, gnijezdo padne.
                                  Terezija
PrevNext