Book Creator

LAPORAN PROJEK INOVASI

by SITI AISYAH BINTI ROSLANI

Cover

Loading...
Laporan Projek Inovasi Digital
All About Me
Rounded Rectangle
Comic Panel 1
NAME: SITI AISYAH BINTI ROSLANI
AGE: 22 TAHUN
CLASS: PAI SMU/SMA
LIKES: COLOR PINK AND UNICORN
SUBJECT: PIMK3152
INOVASI DIGITAL DALAM PENDIDIKAN
DISLIKES: VEGETABLES
a.da.b.i
KEBERKESANAN HASIL PRODUK
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KESIMPULAN
PrevNext