Book Creator

Raportul activității de parteneriat CEIU

by Tamara Postolache

Cover

Loading...
RAPORTUL FINAL
al proiectului educațional de parteneriat:
,,TOTUL E CHIMIE"
CEIU
Comic Panel 1
Loading...
Instituțiile implicate în proiect:
CEHTA,Organizator- Țurcan Mariana
CEEF,Coordonator -Golovatîi V.
CEIU, Coordonator-Postolache Tamara
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 1
Comic Panel 2
”Chimia nu este importantă doar pentru chimiști, ci și pentru filologi, căci așa cum chimiștii au nevoie de cuvinte pentru a arăta importanța chimiei, așa și filologii au nevoie de chimie pentru a trăi."
Comic Panel 3
SCOPUL:
-       promovarea imaginii instituției (promovarea disciplinei chimia);
-       valorificarea competențelor elevilor,
-       ridicarea standardelor activității educative prin realizarea și folosirea instrumentelor digitale,
-       responsabilizarea față de problemele mediului înconjurător.
 
Obiective specifice ale proiectului:
-       creșterea atractivității învățării chimiei prin folosirea modelului experiențial;
-       dezvoltarea parteneriatelor educaționale;
-       promovarea dialogului, comunicării și colaborării între elevii grupului țintă;
-       dezvoltarea abilităților digitale;
-       răspândirea informațiilor și deprinderilor obținute de elevi în societatea extrașcolară, cultivarea relațiilor interpersonale.
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Thought Bubble
Chiriac Nina
Streche Irina
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Ursu Svetlana
Zubcu Liliana
Thought Bubble
Comic Panel 5
Comic Panel 6
Postolache Tamara- coordonator
Ghenciu Ana
Thought Bubble
Comic Panel 1
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII nr.1
Ședință pentru lansarea proiectului ,,Totul e CHIMIE"  
A avut loc întâlnirea de organizare cu conducătorii proiectului.
Unde s-au abordat aspectele:
-de familiarizare a platformelor educaționale pentru promovarea noutăților din cadrul proiectului,
-de formare a echipelor de elevi pentru activităţi,
-de informare a elevilor grupului ţintă despre activităţile care urmează să se efectueze.
Comic Panel 2
Comic Panel 1
Activitatea nr.2.
,,Să facem cunoștință”  
Activitatea s-a desfăşurat cu prezentarea succintă a instituției școlare și a grupului țintă de elevi.
a) s-a realizat un filmuleț;
b) scopul -promovarea instituției și a elevilor participanți prin prezentare la conferința online.
c) în cadrul primei întâlniri partenerii au adresat întrebări/respectiv au răspuns la cele adresate de colegi, sesiunea s-a dovedit a fi una interactivă. 
Comic Panel 2
Comic Panel 1
Activitatea nr.3.
”Poluarea chimică a aerului atmosferic în localitatea mea și consecințele ei”
A fost conceput şi elaborat un buletin informativ despre poluarea
https://www.facebook.com/groups/752047475410913
https://padlet.com/mariana04031982/4h60t27dtrkbumkh
Comic Panel 2
Comic Panel 2
PrevNext