Book Creator

Tai bent šeimynėlės...

by Jūratė Mackevičienė

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Tai bent šeimynėlės...
Paklausyk...
"NYKŠTUKAI"
"Boružiukų" ir "Nykštukų" vaikučių grupių šeimynėlėms...
"BORUŽIUKAI"
Paklausyk ir pasakyk tėveliams


Mamyte, mano, mama,
Geriausia iš visų!
Gėlytę dovanoju
Ir dainą šią skiriu!

Tėti, tėti, būk šalia,
Tėti, tėti - visada.
Apkabink, kai man sunku,
Nuramink, kai aš liūdžiu...
Paklausyk ir
pasakyk
sesutei,
broliukui
ir seneliams


Ačiū, sesutei, broliukui, seneliams,
Už tai, kad saulytė
aplanko sapnely...
"BORUŽIUKAI"


Myliu aš mamytę/močiutę/sesutę
Myliu aš tėvelį/senelį/brolelį,
Dovanoju jiems
Savo dainelę.
Lia lia lia lia lia,
Lia lia lia lia lia,
Lia lia lia lia lia,
Dainelė mana.
Paklausyk dainelę "Myliu"
(muzika ir žodžiai
E. Povilaitienės)
Padainuok
"NYKŠTUKAI"
"Ąžuoliukai"
"Vyturėliai"
"Ąžuoliukų", "Vyturėlių" ir "Smalsučių" vaikučių grupių šeimynėlėms...
"Smalsučiai"
"Ąžuoliukai"
"Vyturėliai"
"Smalsučiai"
Tu, mamyte, man brangiausia,
Tu, mamyte, mylimiausia.
Tavo rankos ir švelnumas,
O jau bučinio karštumas!..
Degina man skruostelius
Ir mažuosius pirštelius.
Aš dar mažas kaip pipiras.
Bet užaugsiu,-Būsiu vyras!
Į tėvelį panašus
Toks pat geras ir stiprus!
Paklausyk ir pasakyk
Bėga takas per pievelę,
Mus jis veda prie upelio.
Plauksim mudu valtele,
Tėtis prieky, aš gale.
Mūsų valtis sparčiai plaukia,
O krante mamytė laukia.
Plaukt visi kartu norėtų,
Tuoj mamytei rasim vietos.
O paskui pakelsim burę
Ir nuplauksim iki jūros!
Tai valtelėje smagu,
Kai visa šeima kartu!
Paklausyk ir pasakyk
Paklausyk ir pasakyk
PrevNext