Book Creator

ABC-ul metodelor interactive

by Irina Starașciuc

Cover

Loading...
Colegiul ,,Alexeei Mateevici"
Loading...
ABC-ul tehnicilor interactive
Loading...
Loading...
AUTOR:Staraşciuc Irina,eleva Grupei 23 ŞC
Coordonator: Covali Violeta,profesor de discipline pedagogice.
Loading...
Chişinău,2022
”Fă schimb de cărți și de idei, și fă din asta obicei!!!”
Cuprins:
Capitolul I ..........................................................5 pag.
Capitolul II..........................................................6 pag.
Capitolul III.........................................................7 pag.
Capitolul IV ........................................................8 pag.
Capitolul V.......................................................... 9 pag.
Capitolul VI.........................................................10 pag.
Capitolul VII ........................................................11 pag.
Capitolul VIII........................................................13 pag.
Capitolul IX.........................................................14 pag.
Capitolul X ........................................................17 pag.
Capitolul XI..........................................................19 pag.
Capitolul XII.........................................................20 pag.
Capitolul XIII.......................................................21 pag.
Capitolul XIV.......................................................22 pag.
Jocuri interactive de predare moderne.............26 pag.
Concluzii...............................................................29 pag.
Argument
Noul tip de şcoală, cea incluzivă, trebuie să recunoască diferite cerinţe educaţionale ale copiilor, să reacţioneze adecvat la acestea, să asigure o educaţie de calitate pentru toţi. Este vorba de o altă opţiune de politică a educaţiei, pentru ca şcolile să poată oferi răspunsuri adecvate cerinţelor educaţiei diferite ale copiilor. Diferenţele dintre copii sunt considerate fireşti, iar şcoala dispune de servicii adecvate care să acţioneze continuu pentru a întâmpina cerinţele educaţionale diferite.Construcţia unei educaţii pentru toţi ia în calcul schimbările necesare, obţinute prin procesul organizat al invăţării în aşa fel încât să se construiască politici ale incluziunii, să se dezvolte practici incluzive pentru ca în final să apară şi să se organizeze o cultură a incluziunii. Cadrele didactice trebuie să cunoască și să aplice o multitudine de metode didactice și instrumente de lucru care să țină cont de nevoile de învățare și de ritmul fiecărui copil .
Conflictul în viziunea lui Daniel Sapiro este asociat cu un arbore. Fiecare parte a lui reprezintă o parte componenta a conflictului:
SOLUL - mediile sociale în care izbucnesc conflicte
RĂDĂCINA - cauzele conflictului
TULPINA - părţile implicate
SCORBURA - problema clară a conflictelor
RAMURILE - efectele pentru cei din jur
FRUNZELE - acţiunile concrete ale personajelor implicate
FRUCTUL - soluţia rezolvării conflictului
Capitolul I.
Arborele lui Sapiro”
Conflictul în viziunea lui Daniel Sapiro este asociat cu un arbore. Fiecare parte a lui reprezintă o parte componenta a conflictului:
SOLUL - mediile sociale în care izbucnesc conflicte
RĂDĂCINA - cauzele conflictului
TULPINA - părţile implicate
SCORBURA - problema clară a conflictelor
RAMURILE - efectele pentru cei din jur
FRUNZELE - acţiunile concrete ale personajelor implicate
FRUCTUL - soluţia rezolvării conflictului
Analiza Swot
Este o tehnică prin care se pot identifica punctele tari şi slabe şi se pot examina oportunităţile şi ameninţările unui
proiect, ale unei acţiuni şi poate fi utilizată ca element de realizare a unui bilanţ. Punctele tari şi punctele slabe se referă la aspectele din interiorul problemei analizate,
iar oportunităţile şi ameninţările sunt factorii externi, care se referă la aspecte în afara problemei analizate.
PrevNext