Book Creator

Иновативен проект Гражданско образование

by Radostina Dragneva

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
„ Искам да зная, да мога, да бъда- модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни подходи в извънурочната и извънкласна дейности“
Иновативен проект
Loading...
В модул „Аз и другите“ децата разшириха представите си за себе си и другите. Научиха се да откриват неповторимото и да приемат различията, развиха чувство за принадлежност към общността на връстниците. Особено важна бе темата за изразяване на емоции- чрез игри и рисунки успяха да опознаят различните чувства и емоции.
Осъзнаването на дома като сигурно място, важността на семейството и отношенията в него, различните отговорности и задължения вкъщи, децата проучваха и обсъждаха в модул „ Семейство“
Интересни дискусии се получиха по темите от модул 3 „ Моят род“. По време на занятията децата споделяха интересни имена , техния произход и значение. Разбраха същността на понятието род и развиха чувство за принадлежност към него.
Вълнуващи за децата бяха и дейностите в модул 4 „Моето зелено училище“. На постери изложиха написаните от тях „Писма до/от природата“, изразиха желание за почистване двора на училището и опазване на зелените и цветни площи.
Заключителната представителна изява „Нещотърсачи“ бе представянето пред партньорите ни от гр. Силистра- ОУ „ Отец Паисий“, Иновативно ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Л. Каравелов“- Ямбол
PrevNext