Book Creator

Vannets kretsløp

by Helle Sletvold

Cover

Loading...
Vannets kretsløp
Loading...
Av Helle Sletvold
4.5 Læringsutbytte etter modul 3
Etter opplæring i naturfag modul 3 kan deltakeren til en viss grad kommunisere om noen sentrale naturfaglige emner og fenomener, som for eksempel stoffenes oppbygning, kroppens oppbygning, produktutvikling og bærekraftig utvikling. Deltakeren kan også til en viss grad se sammenhenger mellom naturfaglige emner og egne erfaringer. I tillegg kan deltakeren finne informasjon i og forstå innholdet i sammensatte tekster. Deltakeren kan på en enkel måte beskrive og forklare naturfaglige prosesser og fenomener skriftlig.
Det betyr at du skal kunne referere, skrive og snakke om de målene vi går gjennom.
Denne gangen er det vannets kretsløp som gjelder!
Les teorien som følger med linken over. Legg inn en tekstboks der du skriver ned minst 6 stikkord fra det du leste. Bruk stikkordene til å lage en tekst på minst 6 setninger.
Se videoen fra youtube minst 2 ganger.
Film med mobilen hvordan vann kan fordampe. Sett den inn under filmen fra youtube.
Tegn 3 ting som er avhengige av vann. Du kan gjerne bruke magisk penn! Se eksempel under.
Finn en film på youtube som viser vann i sammenheng med global oppvarming.
PrevNext