Book Creator

Природни области в България

by Evelina Radneva

Cover

Comic Panel 1
Loading...
theme
Loading...
By Author Name
Loading...
Природни области в България
Страпланинска област
Старопланинската област се намира на юг от Дунавската равнина. Раззнообразните природни особености оформят две части - Предбалкан и Стара планина.

Предбалакан
Обхваща 14 000 кв. км., а средната надморска височина е 364 м. над морското равнище. Дели се на 3 части - Западен, Среден и Източен. Изграден е от множество ридове, височини, ниски планини. Между Предбалкана и Стара планина са разположени котловини
/понижения на релефа/ - Ботевградска, Севлиевска и други.

Скалите са изградени от варовици. Подземните води са оформили множество пещери - Магурата, Съева дупка, Бачо киро, деветашката и др. В западната част се намира и природния феномен Белоградчишки скали.

Полезни изкопаеми - черни въглища, железни руди, варовици и глина.
Климатът е умереноконтинентален, а валежите се увеличават от север на юг.

През Предбалкана минават малки реки - Скът, Цибрица и др. Има много подземни води, минерални извори.

Почвите са предимно сиви горски и на места ливадни. Естествената растителност е от широколистни дървета - дъб, бук, липа и др. В горите живеят сърни, лисици, а в пещерите различни видове прилепи.
В Предбалкана има добри условия за отглеждането на животни, лозя, плодни дървета. Развива се туризмът.
Comic Panel 1
пещера Магурата
Намира се в Западен Предбалкан близо до Белоградчишките скали.
Според геоложки проучвания образуването на пещерата е започнало преди около 15 млн. години. В една от залите са разкрити праисторически рисунки, издълбани в скалата и изрисувани с прилепно гуано (тор). Фигурите изобразяват танцуващи женски силуети, танцуващи и ловуващи мъже, маскирани хора, животни, звезди, оръдия на труда, растения. Слънчевият годишен календар от късния неолит, открит там, е най-ранният слънчев календар, открит досега в Европа. Той е изрисуван по стените на залата светилище и на него са отбелязани поне 5 празника, както и 366 дни.
Белоградчишки скали
Белоградчишките скали с право могат да се нарекат 8-то чудо на света. Тези невероятни творения на природата се намират в района на град Белоградчик, в Западния Предбалкан. Простират се на близо 30км. Над 200млн години са били необходими, за да се изваят чудните форми на Белоградчишките скали. Червеният им цвят се дължи на железните съединения в тях. Най-интересните образувания се намират в Централната част - Конникът, Мадоната, Дервишът, Метохът, Ученичката, Адам и Ева, Хайдут Велко, Кукувицата и други. Наименованията им произлизат от голямата им прилика с хора, животни или предмети. Много от тях са свързани и с легенди.
PrevNext