Book Creator

Wieë spielt ter mej?

by Tony Klinkers

Cover

Loading...
Beste lezer van deze dialectstrip,

Met fierheid stelt Fifty-One Club Hasselt u een bijzondere realisatie voor.

Het project omvat meerdere doelen: kinderen op een leuke manier laten bewegen weg van de schermen, ze tegelijkertijd de eigen streektaal doen ontdekken en via deze weg hun sociale vaardigheden verbeteren.

Daarom dit stripverhaal over oude kinderspelen ( kebaste, slengske schejte, éût te pot schejte, piente jellen, loenkerke, zaan, aafgóéeje,…) in het 'Hessels' dialect.

De spelen worden uitgelegd aan de hand van dit stripverhaal. Het lezen van deze strip laat ons even wegdromen, het smakelijk 'Hessels' dialect beleven; het is tevens een prima vorm van ontspanning.

We kunnen ons zo inleven in het verhaal en staan klaar om het te spelen. Een stuk erfgoed dat niet mag verdwijnen!

Dit stripverhaal is bedoeld als een blijvend naslagwerk; het is tijdloos en toegankelijk voor iedereen.

Een speciaal woord van dank aan Marco Clerinx, voorzitter van Veldeke Hasselt, voor zijn 'Hesselse' vertaling, Francis De Lauré voor het inspreken en al onze sponsors voor hun ondersteuning.

We wensen u veel lees-, kijk- en speelplezier.
Hoe dit boek gebruiken?

Op elke pagina kan je klikken op de tekstballonnen en dan hoor je de tekst gesproken in het "Hessels".
Je kan dat zo dikwijls doen als je wilt. Tegelijkertijd kan je de Hasseltse tekst lezen en het AN staat onder elk prentje.

Op de pijltjes klikken rechts of links, vooruit of terug.

Op het einde kan je bij de sponsors, door te klikken op de reclame, rechtstreeks op hun website komen.
PrevNext