Book Creator

ОУ "Отец Паисий"

by Gyunsel Ali

Cover

Loading...
Loading...
Основно училище
"Отец Паисий"
Loading...
с. Добротица, общ. Ситово, обл. Силистра
Loading...
By Gyunsel Ali
Comic Panel 1
Училищен персонал
1. Ръководители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Директор - Златан Вълчев
1.2. Заместник Директор - Есин Мюсрефова

2. Начални учители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Нудрет Кортелова
2.2. Шенай Реджебова
2.3. Валентина Тодорова
2.4. Рекшан Кямил

3. Учители прогимназиален етап . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Ангелинка Русева
3.2. Стефка Стефанова
3.3. Даниела Червенкова
3.4. Нейлян Еюб
3.5. Тюркян Юлми
Comic Panel 1
4. Учители ЦОУД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Христина Петрова - начален етап
4.2. Хюля Мехмед - начален етап
4.3. Енчо Димитров - прогимназиялен етап
4.4. Гюнсел Али - прогимназиялен етап

5. Непедагогически персонал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Атанаска Калинова - хигиенист, чистач
5.2. Севданур Мехмед - хигиенист, чистач
5.3. Бахри Черкез - шофьор
5.4. Петър Огнянов - огняр
Comic Panel 1
Ръководители
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Златан Вълчев
Длъжност: Директор
Образование: Висше - магистър, Начална училищна педагогика
Mail: zlatan.valchev@edu.mon.bg
Мобилел телефон: 0888729644
Дейността ми като директор и преподавател е свързана с изграждането на добри взаимоотношения и организационни връзки с деца, родители, учители и служители, управленски и административен персонал, експерти от РУО и МОН, Институции и звена за квалификация и колеги от други учебни завадения.
Comic Panel 1
PrevNext