Book Creator

ОУ "Отец Паисий"

by Gyunsel Ali

Pages 2 and 3 of 25

Comic Panel 1
Loading...
Училищен персонал
Loading...
1. Ръководители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Директор - Златан Вълчев
1.2. Заместник Директор - Есин Мюсрефова

2. Начални учители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Нудрет Кортелова
2.2. Шенай Реджебова
2.3. Валентина Тодорова
2.4. Рекшан Кямил

3. Учители прогимназиален етап . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Ангелинка Русева
3.2. Стефка Стефанова
3.3. Даниела Червенкова
3.4. Нейлян Еюб
3.5. Тюркян Юлми
Comic Panel 1
Loading...
4. Учители ЦОУД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Христина Петрова - начален етап
4.2. Хюля Мехмед - начален етап
4.3. Енчо Димитров - прогимназиялен етап
4.4. Гюнсел Али - прогимназиялен етап

5. Непедагогически персонал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Атанаска Калинова - хигиенист, чистач
5.2. Севданур Мехмед - хигиенист, чистач
5.3. Бахри Черкез - шофьор
5.4. Петър Огнянов - огняр