Book Creator

ОУ "Отец Паисий"

by Gyunsel Ali

Pages 2 and 3 of 25

Основно училище
"Отец Паисий"
с. Добротица, общ. Ситово, обл. Силистра
By Gyunsel Ali
Comic Panel 1
Loading...
Училищен персонал
Loading...
1. Ръководители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Директор - Златан Вълчев
1.2. Заместник Директор - Есин Мюсрефова

2. Начални учители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Нудрет Кортелова
2.2. Шенай Реджебова
2.3. Валентина Тодорова
2.4. Рекшан Кямил

3. Учители прогимназиален етап . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Ангелинка Русева
3.2. Стефка Стефанова
3.3. Даниела Червенкова
3.4. Нейлян Еюб
3.5. Тюркян Юлми
Comic Panel 1
Loading...
4. Учители ЦОУД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Христина Петрова - начален етап
4.2. Хюля Мехмед - начален етап
4.3. Енчо Димитров - прогимназиялен етап
4.4. Гюнсел Али - прогимназиялен етап

5. Непедагогически персонал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Атанаска Калинова - хигиенист, чистач
5.2. Севданур Мехмед - хигиенист, чистач
5.3. Бахри Черкез - шофьор
5.4. Петър Огнянов - огняр
Comic Panel 1
Ръководители
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Златан Вълчев
Длъжност: Директор
Образование: Висше - магистър, Начална училищна педагогика
Mail: zlatan.valchev@edu.mon.bg
Мобилел телефон: 0888729644
Дейността ми като директор и преподавател е свързана с изграждането на добри взаимоотношения и организационни връзки с деца, родители, учители и служители, управленски и административен персонал, експерти от РУО и МОН, Институции и звена за квалификация и колеги от други учебни завадения.
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Есин Мюсрефова
Длъжност: Заместник Директор
Образование: Висше - бакалавър, БЕЛ и АЕ
Mail: esin.myusrefova@edu.mon.bg
Мобилел телефон: 0884718585
Целта ни е осигуряване на подкрепяща среда за инициативни и  иновативни учители, които прилагат модерни образователни  и възпитателни технологии за разгръщане потенциала на  всеки ученик и развитие на личностните му постижения, което осигуряват позитивна среда в училищната общност, привличат семейство към дейността и по този начин изграждат добрия облик.
Начални учители
PrevNext