Book Creator

АЗ ЕКСПЕРИМЕНТИРАМ

by Stanimira Arnaudova

Cover

Loading...
АЗ ЕКСПЕРИМЕНТИРАМ
Loading...
клуб "ПриродоЗнание"
Loading...
Loading...
2022-2023
учебна година
ПРАВИЛА
1. Внимателно слушаме и точно спазваме указанията на учителя.
2. Започваме работа след като учителят е разрешил.
3. Съобразяваме се с другите участници.
4. Особено много внимаваме, когато работим с огън или ток.
5. Нищо не лапаме и нищо не впръскваме в очите си.
6. Не пръскаме водата, когато работим с нея. Материалите са само за експериментите, а не за игра.
7. След като сме приключили работа, задължително си мием ръцете.
8. Всеки експеримент се документира, като се описват материалите, как протича експериментът, какво се наблюдава по време на експеримента.
9. Задължително се правят изводи, като се търси обяснение на наблюдаваното.
ГМУРКАЩАТА СЕ НОСНА КЪРПА
МАТЕРИАЛИ:
Една голяма купа с вода
Една стъклена чаша
Хартиена носна кърпичка
УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА:
1. Смачкай носната кърпа и я постави в чашата.
2. Обърни чашата с дъното нагоре и без да я накланяш, придържайки я изправена, я потопи в купата с вода, така че водата да покрие дъното на чашата.   
ОПИСАНИЕ НА НАБЛЮДАВАНОТО:

Носната кърпичка в чашата остава суха и не пада в купата, въпреки, че чашата е обърната и цялата е потопена във водата.
ОБЯСНЕНИЕ НА НАБЛЮДАВАНОТО:

Носната кърпичка в чашата остава суха и не пада в купата, защото чашата е пълна с въздух, а налягането на въздуха я притиска към дъното. Това налягане се създава при вертикалното потапяне на чашата във водата. Така въздухът пресова кърпичката.
PrevNext