Book Creator

Да надникнем в микросвета

by Stanimira Arnaudova

Pages 2 and 3 of 12

Loading...
Loading...
Loading...
Устройство на
Comic Panel 1
Loading...
Микроскопът е уред за получаване на увеличени образи на микрообекти, невидими за невъоръжено око. Всеки микроскоп има обектив и окуляр. Обективът е късофокусна система от лещи, която дава уголемен действителен образ на наблюдавания обект. Окулярът е лупа, през която се наблюдава полученият от обектива образ.
Loading...
микроскопа
Comic Panel 2
Loading...
Увеличението на микроскопа се изчислява като се умножи увеличението на окуляра с увеличението на обектива.