Book Creator

Vienuolika "Liepaitės" dovanų Lietuvai

by Reda

Cover

Loading...
Vienuolika "Liepaitės" dovanų Lietuvai
Loading...
Skirta Vasario
16-tajai paminėti
Loading...
Nykštukų grupė
Thought Bubble
1
GIMTINĖ

Smėlėti takeliai,
Pušelė žalia,
Gimtieji žodeliai,
Tėveliai šalia.

Mamytės lopšinė
Užmiegant tyli,
Tai mano gimtinė -
Brangiausia šalis.
(Vytė Nemunėlis)
Tėviškės žiema

Spindi tėviškės žiema,
Užsūpuota, supustyta.
Eglių kuorais apsupta,
Aukso tiltais nusagstyta.

Saulė bėga per pusnis,
Kiekvienoj pėdoj — po rožę.
Gulbėm plazdančiom baltom
Už eglyno pūgos ošia.

Rogėmis nučiuoš žiema
Nuo didžiulio sniego kalno.
Mėlynu sparnu naktis
Palytės tau mažą delną.

Atveria linksmai duris
Mums namai baltakepuriai.
Čia — Tėvynė. Čia — mama.
Čia pro langą žvaigždės žiūri.
(J. Degutytė)
Drugelių grupė
2
3
Volungės dainuoja-
Klausosi ežiai,
Stirna su stirniukais
Ir balti beržai.
Kai kiškučiai šoka,
Juokiasi žolė
Ir katučių ploja
Žydinti gėlė.
Miškas

Mūsų senas miškas-
Rūmai dideli,
Čia gyvena eglės,
Ąžuolai žali...
O geniukai verkia —
Negali klausyt...
Vai lakštutė gieda
šiandien pirmąsyk!
(J. Degutytė)
Žvaigždučių grupė
Speech Bubble
Kačiukų grupė
Aš tavo gimtinė

Paukščiuko gimtinę
Lizdu vadini,
Žuvytės gimtinė —
Žaliam vandeny.

Žvėrelį vilioja
Miškai ar kalva...
Tau šneka
Gimtoji šalis
Lietuva:

— Aš upėm, upeliais
Žydrai sujuosta,
Man kojas skalauja
Jūružės puta.

Čia, mano pastogėj,
Miškai ir namai,
Ir miestai...
Ir tu čia
Dainuoji linksmai.

Virš tavo galvelės
Padangė melsva.
Aš — tavo gimtinė,
Vardu Lietuva.
(A. Matutis)
4
Boružėlių
grupė
Mano Vytis ir trispalvė

Tėvelis nupiešė man Vytį,
Aš vėliavėlę nudažiau,
Ji popierinė ir mažytė,
Bet man už viską švies gražiau.
Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pučiant mirguliuos.
Viena primins rugelio duoną,
Kita kaip sodai mūs žaliuos.
O ta trečioji tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas,
Kol Vytis laisvę jai parneš.
(A. Matutis)
5
PrevNext