Book Creator

Односкладні речення. Неповні речення

by Лідія Куліковська

Pages 4 and 5 of 25

Loading...
Загальна інформація про курс
Loading...
Актуальність курсу зумовлена потребою розробки гнучких інструментів навчання для організації дистанційного та змішаного форматів освітнього процесу.

Дистанційний курс характеризує:
- гнучкість – можливість викладення матеріалу з урахуванням підготовки, здібностей здобувачів освіти;
- актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, психологічних, методичних розробок;
- зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу;
- можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю здобувачів освіти;
- інтерактивність – активне спілкування між здобувачами освіти і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу.

Мета курсу: активне включення в навчальний процес інструментарію сучасних освітніх технологій, зокрема ВЕБ-технологій, наближення навчальних тем до учнівської молоді цифрового покоління у форматі, який для них прийнятний.
Loading...Структура навчального контенту: уроки містять теоретичний блок (мотивація, вивчення теми у режимі реального часу чи асинхронно); практичний блок (система завдань, які сприяють формуванню та розвитку наскрізних компетенцій), зворотний зв'язок (інтерактивні завдання, які дають можливість здійснення самоконтролю й об'єктивної самооцінки, сприяють формувальному оцінюванню; домашні завдання, які дозволяють оцінювати прогрес учня).


Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:
✵ знаннєва складова: оперують поняттями «односкладне речення», «види односкладних речень»; знають види односкладних речень; пояснюють будову односкладних речень кожного із типів;
✵ діяльнісна складова: організовують свою діяльність (мотивують, ставлять цілі, планують, прогнозують, контролюють, здійснюють рефлексію, коригують); розрізняють речення односкладні й неповні; конструюють односкладні речення вивчених видів, правильно використовують їх у власному мовленні; застосовують знання на практиці; аналізують факти порушення пунктуаційних норм; знаходять і виправляють пунктуаційні помилки на вивчені правила;
✵ ціннісна складова: сприймають пунктуаційну грамотність як необхідну річ; демонструють наміри щодо вдосконалення пунктуаційних навичок.