Book Creator

Односкладні речення. Неповні речення

by Лідія Куліковська

Cover

Loading...
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС "ДОБРИХ ПРАКТИК"
ОСВІТЯН ЖИТОМИРЩИНИ "СУЧАСНА ОСВІТА - 2023"
Loading...
Управління освіти і науки
Бердичівської міської ради
Гімназія №11 м. Бердичева
Loading...
Дистанційний курс з теми:
"Односкладні речення. Неповні речення"
(ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК)
Loading...
Loading...
Автор досвіду
Куліковська Лідія Петрівна,
вчителька української мови гімназії №11
м. Бердичева
Житомирської області
Loading...
2023 р.
Схвалено методичною радою
гімназії №11 м. Бердичева Житомирської області
(протокол № 3 від 30.11.2022 р.)У пропонованому посібнику розкриваються усі теоретичні питання з теми "Односкладні речення. Неповні речення", певну увагу приділено синоніміці та стилістичним особливостям односкладних речень.
Посібник структурований відповідно до чинної програми з української мови. У ньому представлені розробки уроків у змішаному форматі.
Дистанційний курс оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, мультимедійний та інтерактивний контент, що сприятиме удосконаленню синтаксичних умінь цифрового покоління учнівської молоді.
Практичний посібник може бути використаний для організації навчальної діяльності у змішаному форматі, а також для самостійної роботи здобувачів освіти з теми "Односкладні речення. Неповні речення".
Адресується вчителям української мови, здобувачам освіти ЗЗСО та всім, хто хоче підвищити рівень синтаксичної грамотності


 

Автор досвіду: Куліковська Лідія Петрівна

Рік народження: 1964

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст першої категорії

Рік присвоєння кваліфікаційної категорії: 2008

Адреса гімназії: 13300, вулиця Бистрицька 32/21,
місто Бердичів, Житомирська область
Телефон: (04143) 4-07-68
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Загальна інформація про курс
Актуальність курсу зумовлена потребою розробки гнучких інструментів навчання для організації дистанційного та змішаного форматів освітнього процесу.

Дистанційний курс характеризує:
- гнучкість – можливість викладення матеріалу з урахуванням підготовки, здібностей здобувачів освіти;
- актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, психологічних, методичних розробок;
- зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу;
- можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю здобувачів освіти;
- інтерактивність – активне спілкування між здобувачами освіти і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу.

Мета курсу: активне включення в навчальний процес інструментарію сучасних освітніх технологій, зокрема ВЕБ-технологій, наближення навчальних тем до учнівської молоді цифрового покоління у форматі, який для них прийнятний.Структура навчального контенту: уроки містять теоретичний блок (мотивація, вивчення теми у режимі реального часу чи асинхронно); практичний блок (система завдань, які сприяють формуванню та розвитку наскрізних компетенцій), зворотний зв'язок (інтерактивні завдання, які дають можливість здійснення самоконтролю й об'єктивної самооцінки, сприяють формувальному оцінюванню; домашні завдання, які дозволяють оцінювати прогрес учня).


Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:
✵ знаннєва складова: оперують поняттями «односкладне речення», «види односкладних речень»; знають види односкладних речень; пояснюють будову односкладних речень кожного із типів;
✵ діяльнісна складова: організовують свою діяльність (мотивують, ставлять цілі, планують, прогнозують, контролюють, здійснюють рефлексію, коригують); розрізняють речення односкладні й неповні; конструюють односкладні речення вивчених видів, правильно використовують їх у власному мовленні; застосовують знання на практиці; аналізують факти порушення пунктуаційних норм; знаходять і виправляють пунктуаційні помилки на вивчені правила;
✵ ціннісна складова: сприймають пунктуаційну грамотність як необхідну річ; демонструють наміри щодо вдосконалення пунктуаційних навичок.
Зміст навчального курсу
Урок 1. Поняття про односкладні речення
Урок 2. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено - особові речення
Урок 3. Узагальнено - особові речення
Урок 4. Неозначено-особові речення
Урок 5. Безособові речення
Урок 6. Односкладні речення з головним членом у формі підмета. Називні речення
Урок 7. Односкладні речення як частина складного речення
Урок 8. Повні та неповні речення
Урок 9. Урок перевірки, оцінювання компетентностей з теми "Односкладні речення. Неповні речення"
PrevNext