Book Creator

Наръчник

by Petya Dimova

Cover

Loading...


"Разработване на екологично устойчиви бизнес планове  и прилагане на техники
за премахване на стреса в сдружение "Икар-2020".
Добри зелени практики.
Loading...
Н А Р Ъ Ч Н И К
Loading...
Loading...
Erasmus+, 2021-1-BG01-KA122-ADU-000018019
Проект: "Нови предизвикателства за личностно и професионално развитие в сферата на неформалното образованиe"