Book Creator

Violența

by Victoria Toma

Cover

Loading...
Ce numim violență școlară?
Loading...
În primul rând,atunci când vorbim despre violență școlară nu putem să ne limităm la actele de violență care cad sub incidența legii. Violența școlară este un fenomen mult mai larg,ce trebuie evaluat și cu ajutorul altor indicatori.Jacques Pain reperează două tipuri de violență în mediul școlar:violențele obiective,care sunt de ordinul penalului(crime,delicte) și violențele subiective,care sunt mai subtile,țin de atitudine și afectează climatul școlar(disprețul,umilirea,jignirea,lipsa de politețe,absențele de la ore,refuzul de a răspunde la ore și de a participa la activități).O formă de violență extrem de răspândită în mediile școlare este violența verbală.
Violența în instituțiile de învățământ este o problemă globală și are consecințe grave.Din cauza violenței,copiii sunt lipsiți de posibilitatea de a-și realiza pe deplin dreptul la educație.
Relațiile dintre copii,dintre copii și adulți în instituția de învățământ au o influență colosală asupra formării personalității elevilor și socializării lor ulterioare.Violența lasă urme pe toată viața,influențând dezvoltarea emoțională ,cognitivă,fizică,psihologică și comportamentul persoanei.
Violența slăbește conexiunea elevilor cu instituția de învățământ ,le provoacă sentimente de frică și insecuritate-fenomene care sunt din start incompatibile cu scopurile educației și vin în contradicție cu dreptul de a învăța într-un mediu sigur și prietenos.
Menținerea climatului pozitiv în clasă
Climatul psiho-social pozitiv în clasă este ,în mare măsură,meritul dirigintelui.În același timp,este condiția ce garantează relații de încredere și bazate pe respect între pedagog și elevi și între elevi.Cazurile de violență sunt rare într-o clasă unită și prietenoasă,unde profesorul însuși dă exemplu de atitudine respectuoasă față de fiecare elev,menține relații constructive cu alți profesori și reprimă ferm,dar neagresiv,orice tentative de violență și intimidare.
Urmarea unor recomandări pot ajuta fiecare profesor să demonstreze,prin propriul exemplu,atitudinea sa negativă față de toate formele de manifestare a violenței,iar prin comportamentul său să mențină în clasă niște relații sănătoase.
Recomandări pentru profesori:
*De folosit abordarea pozitivă pentru a menține disciplina și a coordona procesul educativ.Consolidați comportamentele constructive ale elevilor prin contact vizual,dând din cap în semn de aprobare sau zâmbind.
*Implicarea elevilor în diverse activități ,astfel încât fiecare să-și simtă apartenența la soluționarea sarcinilor comune:pregătirea evenimentelor ,mici proiecte comunitare,organizarea excursiilor,activități de voluntariat etc.Încurajați participarea copiilor timizi,sfioși,nepopulari.Oferiți-le sarcini în care se vor putea regăsi,prin care se vor putea autorealiza și își vor depăși timiditatea.Mențineți dorința elevilor de a se ajuta reciproc la îndeplinirea temelor de acasă,pregătirea pentru testări,antrenarea deprinderilor pentru a susține normativele la ed.fizică etc.
Cum prevenim violența în mediul școlar?
Fenomenul violenței școlare trebuie analizat în contextul apariției lui.A gândi strategii,proiecte de prevenire a violenței școlare înseamnă a lua în considerație toți factorii (sociali,familiali,școlari,de personalitate) ce pot determina comportamentul violent al elevilor.Școala poate juca un rol important în prevenirea violenței școlare.Pierre-Andre Doudin și M.Markus vorbesc de două tipuri de prevenție pe care le poate asigura școala și care se completează reciproc:o prevenție primară,care se poate realiza foarte ușor de către fiecare profesor și se referă la dezvoltarea unei atitudini pozitive față de fiecare elev,exprimarea încrederii în capacitatea lui de a reuși;o prevenție secundară,ce pleacă de la faptul că școala reprezintă un post de observație privilegiat al dezvoltării intelectuale și afective a elevului,iar profesorul ,printr-o observare atentă a acestuia ,poate determina efectele unor violențe la care elevul a fost supus în afara mediului școlar.
Concluzii
Pentru a putea preîntâmpina și dezarma un comportament violent,trebuie mai întâi să clarificăm și să înțelegem conceptul de violență,să aflăm cauzele acesteia și în final să fie concepute măsurile de combatere și prevenire.
Putem astfel să concluzionăm că rezolvarea problemei violenței nu se poate realiza decât prin efortul comun al tuturor factorilor implicați în educație,dintre care cei mai importanți sunt familia și școala.Colaborarea acestora poate porni de la simple discuții,ședințe,lectorate,serbări,lecții deschise până la vizite la domiciliul copiilor,moment în care se realizează o cunoaștere mai amănunțită a mediului de viață.Atâta timp cât cei doi factori educativi importanți se vor orienta spre același obiectiv ,acela de a preveni și combate violența atât în școală,cât și în familie ,cu siguranță,acțiunea celorlalți factori implicați în educație va fi nulă în ceea ce privește comportamentul violent.
PrevNext