Book Creator

Vật lý 8 - Bài 1: Chuyển động cơ học

by Tùng Chi Lê

Cover

Loading...
Vật lý 8 - Bài 1
Loading...
Loading...
Loading...
Chuyển động cơ học
Loading...
Họ tên: Lê Tùng Chi
MSSV: 21010042
Lớp: EDT2002 3
Loading...
Loading...
Vừa to, vừa nặng?
Tại sao thuyền lại nổi còn kim lại chìm?
Mục lục:
I. Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên?

II. Tính tương đối của chuyển động và đứng yên

III. Một số chuyển động thường gặp

IV. Vận dụng
Thought Bubble
I. Làm sao để biết một vật chuyển động hay đứng yên?
- Trong Vật lý học, để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên thì người ta thường dựa vào vị trí của vật đó so với vật khác.
- Vật mốc là một vật bất kì, thường chọn vật mốc là Trái đất, những vật gắn liền với Trái đất.
Ví dụ:
Chọn vật mốc: mặt đất
Khi ấy, so với mặt đất thì ô tô là vật đang có chuyển động cơ học

- Vật chuyển động so với vật mốc khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian.
=> Chuyển động cơ học
Còn với mặt đất thì cột điện đang đứng yên tại vị trí ban đầu.
=> Cột điện là vật đứng yên.

- Vật đứng yên so với vật mốc khi vị trí của vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian.
II. Tính tương đối của chuyển động và đứng yên.
- Một vật có thể là chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác.

=> Chuyển động hay đứng có tính tương đối
Ví dụ:

- Khi ta chọn tàu là vật mốc thì người đứng trên tàu đang đứng yên.

- Khi ta chọn mặt biển là vật mốc thì người đứng trên tàu và tàu đang chuyển động.
=> Người vừa là vật chuyển động vừa là vật đứng yên.
III. Một số chuyển động thường gặp.
- Đường mà vật chuyển động vạch ra gọi là quỹ đạo của chuyển động.
- Có một vài chuyển động cơ bản như sau:
Chuyển động thẳng của máy bay
Chuyển động tròn của bánh xe đạp
Chuyển động cong của quả bóng
IV. Vận dụng.
- Từ 2 hình vẽ dưới, hãy xác định vật nào chuyển động so với vật nào, vật nào đứng yên sơ với vật nào?
PrevNext