Book Creator

Violin, Flute and Guitar

by Knjižnica OŠ Iver

Pages 2 and 3 of 29

Untitled Design
Violin, Flute and Guitar
Loading...
Untitled Design
Loading...
Violin and Flute were best friends until a new instrument came to school - the Guitar.
Loading...
Violina i Flauta su bile najbolje prijateljice, sve dok u školu nije došao novi instrument – Gitara.
Loading...
Untitled Design
Loading...
Violin and Flute were best friends until a new instrument came to school - the Guitar.
Loading...
Violina i Flauta su bile najbolje prijateljice, sve dok u školu nije došao novi instrument – Gitara.
Untitled Design
Toliko su se svađale oko toga koja će joj prva prići i pitati za prijateljstvo da su skroz zaboravile na nju. Gitara ih je promatrala i pitala se zašto se svađaju. Prišla im je i pitala ih zašto se svađaju, a one su joj odgovorile da se nisu mogle dogovoriti koja će joj prići i pitati ju za prijateljstvo.
They argued so much about which one would approach her first and ask for her friendship. As they quarreled they completely forgot about her. The Guitar watched them and wondered why they argued. She approached them and asked them why they were arguing, and they explained that they could not agree on which one would approach her and ask for friendship.
Untitled Design
Toliko su se svađale oko toga koja će joj prva prići i pitati za prijateljstvo da su skroz zaboravile na nju. Gitara ih je promatrala i pitala se zašto se svađaju. Prišla im je i pitala ih zašto se svađaju, a one su joj odgovorile da se nisu mogle dogovoriti koja će joj prići i pitati ju za prijateljstvo.
They argued so much about which one would approach her first and ask for her friendship. As they quarreled they completely forgot about her. The Guitar watched them and wondered why they argued. She approached them and asked them why they were arguing, and they explained that they could not agree on which one would approach her and ask for friendship.
Untitled Design
The Guitar started laughing and told them all three could be friends. Violin and Flute stopped arguing because they were very happy. So all three became friends.
Gitara se počela smijati i rekla im je da sve tri mogu biti prijateljice. Violina i Flauta su prestale sa svađom, jer su bile jako sretne. Tako su sve tri postale prijateljice.
Untitled Design
The Guitar started laughing and told them all three could be friends. Violin and Flute stopped arguing because they were very happy. So all three became friends.
Gitara se počela smijati i rekla im je da sve tri mogu biti prijateljice. Violina i Flauta su prestale sa svađom, jer su bile jako sretne. Tako su sve tri postale prijateljice.
Untitled Design
Prošla su dva tjedna otkako su postale prijateljice i što god bi radile, radile bi zajedno. Tako su dobile zadatak da izrade jedan simbol grada Zagreba i naravno da su ga izrađivale zajedno.
It’s been two weeks since they’ve become friends and whatever they did, they did it together. So they were given the task to make one symbol of the city of Zagreb and of course they made it together.
PrevNext