Book Creator

התערבות ממשלה

by Ron Burger

Cover

Loading...
התערבות הממשלה במשק
Loading...
מהו מס?
מס הוא תשלום הנגבה על פי חוק מתושבים ומאזרחים, למימון פעולות שונות של גופי ציבור. במובן הרחב המס במדינה הוא סך המשאבים שאותם נוטלת הממשלה מהציבור.
למה הממשלה צריכה אותם?
על מנת לממן את השירותים שלה לאזרחי המדינה
על מי מתגלגל המס?
בגרף המוצג אנו רואים כי חלוקת הנטל של מיסוי הממשלה נופל גם על היצרנים וגם על הצרכנים.
אם היצרן יגלגל את מלוא המס על הצרכן הוא ישאר עם עודף היצע ולכן על מנת לשמור על שיווי המשקל הוא חייב לספוג חלק מהמס
רפלקציה
PrevNext