Book Creator

Projektni zadatak sličnost trokuta

by Ivica Gregurec

Cover

Loading...
Projektni zadatak
SLIČNOST TROKUTA
Loading...
Loading...
Ivica Gregurec, mag. educ. math. et phys.
izvrsni savjetnik
OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad
Pronađite dva trokuta iz svakodnevnog života za koja mislite da su slični te:
1) Priložite sliku jednog i drugog
2) Napravite model oba trokuta (u GeoGebri ili konstrukcija pomoću geometrijskog pribora) uz procjenu dimenzija
3) Dokažite da su vaši trokuti slični
4) Izračunajte koeficijent sličnosti za :
a) podudarajuće stranice
b) za njihove površine
5) Ako jednu stranicu većeg trokuta s modela povećate za 1 cm, sve stranice manjeg trokuta s modela ostanu istih veličina, izračunajte ostale stranice većeg trokuta s modela.
6) Ako stranicu manjeg trokuta s modela povećate za 25%, odredite koeficijent sličnosti.
7) Navedite barem jedan primjer iz svakodnevnog života gdje bi se vaš primjer mogao primijeniti ili se primjenjuje.
Svi koju predaju prije roka, pogledat ću i ako ima pogrešaka sugerirati na njih te možete prepraviti do konačnog roka predaje.

Rok za predaju rješenja projektnog zadatka je:
31. ožujka 2023. do 20:00 ispod moje objave u Teamsu.
PrevNext