Book Creator

Projektni zadatak sličnost trokuta

by Ivica Gregurec

Pages 2 and 3 of 5

Projektni zadatak

Koeficijent sličnosti i primjena
Ivica Gregurec, mag. educ. math. et phys.
izvrsni savjetnik
OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad
Loading...
Pronađite dva trokuta iz svakodnevnog života, ili model, za koja mislite da su slični te:
1) Priložite sliku jednog i drugog
2) Napravite model oba trokuta (u GeoGebri ili konstrukcija pomoću geometrijskog pribora) uz procjenu dimenzija
3) Dokažite da su vaši trokuti slični
4) Izračunajte koeficijent sličnosti za :
a) podudarajuće stranice
b) za njihove površine
5) Ako se stranice većeg trokuta s modela povećate za dvije petine, sve stranice manjeg trokuta s modela ostanu istih veličina, izračunajte ostale stranice većeg trokuta s modela i koeficijent sličnosti.
6) Ako stranicu manjeg trokuta s modela povećate za 25%, odredite koeficijent sličnosti.

Loading...
Svi koju predaju prije roka, pogledat ću i ako ima pogrešaka sugerirati na njih te možete prepraviti do konačnog roka predaje.

Rok za predaju rješenja projektnog zadatka je:
29. travnja 2024. do 20:00 ispod moje objave u Teamsu.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext