Book Creator

Моето училище в бъдещето

by Ваня Павлова

Cover

Loading...
Loading...
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ПЛОВДИВ
Loading...
Loading...
Моето училище в бъдещето
Loading...
Loading...
Мартин Косев 1в
По случай патронния празник на НУ "Климент Охридски" се проведе конкурс за рисунка на тема "Моето училище в бъдещето". Тук са представени всички творби на нашите ученици.
І клас
Алекс Паликаров І б
2 място
Адриан Караманов І а
Алексия
Петрова
І а
PrevNext