Book Creator

ICOZP Horní Poustevna 2021-22

by HK

Pages 2 and 3 of 26

Loading...
Loading...


78-62-C/01 Praktická škola jednoletá je určena pro žáky středně a těžce zdravotně a mentálně postižené žáky i s více vadami. Při výuce si osvojují znalosti a dovednosti pro praktický život a k výkonu jednoduchých pracovních činností. Výuka důsledně respektuje individuální schopnosti a možnosti žáků. Absolventi získají střední vzdělání na úrovni EQF 2 zakončené závěrečnou zkouškou.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá je určena pro žáky středně a těžce zdravotně a mentálně postižené a žáky s více vadami. Vzděláváme klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením, se zvláštním režimem, chráněných bydlení a denních stacionářů, kteří by vzhledem k postižení nezvládli vzdělávací program s výučním listem, a přesto mají zájem získat kvalifikaci a uplatnit se na trhu práce. Studium může ředitel školy prodloužit až na 4 roky. Absolventi získají střední vzdělání na úrovni EQF 2 podle Evropského rámce kvalifikací zakončené závěrečnou zkouškou, výstupem je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

69-54-E/01 Provozní služby je nejjednodušší dvouletý učební obor s výučním listem určený pro postižené žáky s lehkým a hraničním mentálním postižením. Jsme jediná škola, která má tento obor zpracován do školního vzdělávacího programu Úklid a výpomoc. Naši žáci z domovů pro osoby se zdravotním postižením, se zvláštním režimem, z chráněných bydlení a stacionářů snadněji navážou na aktivizační a vzdělávací programy svých domovských zařízení. Studium může ředitel školy prodloužit až na 4 roky. Absolventi získají střední vzdělání s výučním listem na úrovni EQF 2 podle Evropského rámce kvalifikací zakončené závěrečnou zkouškou, výstupem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Loading...
OBORY VZDĚLÁVÁNÍ
Thought Bubble
Loading...
Spolupracujeme
Loading...
Loading...
Diakonie ČCE – středisko Zvonek
Loading...
Domov Maxov
Loading...
Loading...
ICSS Odlochovice
Loading...
Loading...
Loading...
DOZP Oleška - Kamenice
Loading...
Loading...
Domov Černovice - Lidmaň
Loading...
Loading...
DOZP Kytlice
Loading...
Loading...
DOZP Sulická
Loading...
Loading...
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
Loading...
Loading...
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
Loading...
Domov Zvíkovecká Kytička
Loading...
Loading...
Domov OZP Leontýn
Loading...