Book Creator

Riječi rastu

by Mirna Pavić

Cover

Loading...
Zavičajna zbirka
Zbirka o Domovinskom ratu
RIJEČI RASTU
KNJIGA 3
vKnjižnica
Predgovor
Priče iz Vukovara Siniše Glavaševića vječna su inspiracija. Nadahnjuju svojim životnim poukama.
"Glavašević je bio alegorija čovjeka koji se nosi sa vlastitom sudbinom, i čovjeka koji toj sudbini uzvraća sredstvima koja mu stoje na raspolaganju: običnom, ljudskom ljubavlju za obične, ljudske stvari."
Učimo od takvoga čovjeka, upijajmo njegove misli, čitajmo da riječi rastu i da se ne zaboravi!
S. Glavašević. 2019. Priče iz Vukovara, Matica Hrvatska, Zagreb.
"Čovjeku ništa toliko nije teško kao čekati vrijeme - svojih pet minuta."
PrevNext