Book Creator

Vederi. Secțiuni.

by Enache Nadejda

Cover

Loading...
I. P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
Loading...
Desen tehnic
Loading...
Loading...
Creator RED – Enache Nadejda
Coordonator – Zvezdenco Gheorghii
Capitolul: Bazele desenului tehnic industrial. Reprezentarea formelor constructive tehnice în vedere şi în secţiune
Disciplina Desen tehnic, care face parte din oferta educaţională (curriculară) pentru calificări profesionale din domeniul de formare profesională Electronică şi automatică, este o componentă fundamentală a planului de învăţământ la specialitatea 71440 Electronică. 
Prin studierea disciplinei Desen tehnic se urmăreşte formarea la elevi a următoarelor valori şi atitudini:
· Adaptarea la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice;
· Stimularea interesului pentru investigarea unor fenomene sau procese;
· Dezvoltarea și manifestarea gândirii autonome, critice şi creative în domeniul tehnic;
· Respectarea standardelor în vigoare referitoare la asigurarea calităţii produselor şi serviciilor;
· Formarea şi dezvoltarea imaginaţiei spaţiale;
· Dezvoltarea și manifestarea simţului estetic în designul industrial;
· Conştientizarea importanţei standardizării în domeniul tehnic.
Competenţele profesionale specifice disciplinei
CSD1 - Cunoașterea principalelor standarde care reglementează desenul tehnic, a semnificaţiei termenilor și simbolurilor specifice, a normelor de reprezentare și a materialelor folosite la executarea desenelor.
CSD2 - Citirea şi interpretarea corectă a desenelor tehnice indusriale.
CSD3 - Întocmirea corectă a desenului tehnic industrial (schiţe, desene la scară, desene de ansamblu, scheme), conform normelor în vigoare.
CSD4 - Conştientizarea importanţei cunoaşterii şi respectării normelor privind desenul tehnic industrial în realizarea comunicării tehnice de specialitate.
CSD5 - Întreținerea de discuţii despre instalaţii, echipamente, utilaje, dispositive etc. pe baza desenelor din documentaţia tehnică a acestora.
Cuprins
Thought Bubble
1. Vederi
2. Secțiuni
3. Secțiuni propriu-zise
4. Rupturi
Bun venit, dragi elevi. Sper că această carte vă va fi de folos.
Vederi
Vederea este reprezentarea în proiecție ortogonală pe un plan a obiectului nesecţionat.
PrevNext