Book Creator

Şifahi xalq ədəbiyyatı

by Qerenfil Talibova

Pages 2 and 3 of 9

Loading...
Müəlliflər:
Süleymanova Mehriban
Talıbova Qərənfil
Loading...
Loading...
Loading...
Saqqalıma dən düşüb,
Bilmirəm nədən düşüb?
Aləmə qız paylanır
Mənəsə nəvəm düşüb.
Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator