Book Creator

Природата и аз

by PetqZlateva

Cover

Loading...
Живата и неживата природа около нас
Loading...
Родинознание (2 клас) (Природата около нас)
Loading...
Loading...
Изготвила: Петя Златева
Природата около нас бива жива и нежива
Природата е всичко, което ни заобикаля и не е създадено от човека.
Неживата природа включва скалите, въздуха, облаците, слънцето и водата. Те съществуват без да имат нужда от температура, светлина или храна.
Живата природа включва растенията, човека и животните.
За тях има значение дали е топло или студено има ли светлина, вода и въздух, защото без тях не могат да съществуват.
Разликата между живата и неживата природа
- Храненето:
Живите организми имат нужда от храна. Чрез нея те получават необходимите им вещества и енергия, за да съществуват.
- Растежът:
Живите организми растат и се променят с изминаването на времето.
Растенията и гъбите растат на височина и се развиват.
Малките животни растат и се променят.
Човешкото тяло също расте. Променя се с всяка изминала година. 
Връзката между живата и неживата пророда:
Живата и неживата природа са неизменно свързани. Нека да се уверим заедно.
Живите организми не могат да живеят без светлина и топлина, а тях ги получаваме от слънцето.
Въздуха също е важна част от живота на всички живи същества и без него не могат да живеят.
Към живата или неживата природа спада обекта на снимката?
PrevNext