Book Creator

GZ

by DIRŽAUSKAITĖ UGNĖ 5a

Cover

Loading...
Geografinės zonos
Loading...
Loading...
Ugne D.
Geografinė zona, arba biomase, yra didelė Žemės teritorija, kuriai būdinga tam tikra augalija ir tam tikras klimato tipas. Biomų galima laikyti didžiulę ekosistemą, apimančią panašius kraštovaizdžius labai dideliame sausumos plote. Pagrindiniai biomų skyrimo kriterijai – klimato tipas ir augalijos pobūdis. Dažniausiai skiriami devyni pagrindiniai biomai. Pagrindinių biomų paribiuose yra tarpinių biomų (pereinamosios geografinės zonos).
Klimatas
Įtraukti į Mano išrinktuosius Informacija
Klimatas – daugiametės orų sąlygos ir jų pokyčiai, būdingi tam tikrai vietovei. Jį apibūdina šie pagrindiniai meteorologiniai elementai: oro temperatūra, drėgmė, atmosferos slėgis, vėjas, debesuotumas, krituliai, atmosferos dalelių skaičius, meteorologiniai reiškiniai ir kt.
Sausieji atogrąžų miškai – atogrąžų miškų biomas, kuriame vyrauja sausuoju laikotarpiu lapus numetantys plačialapiai medžiai, retai – visžaliai medžiai. Šie miškai paplitę atogrąžų juostose ten, kur nepaisant gana didelio metinio kritulių kiekio būna ilgų sausmečių. Veši į šiaurę ir pietus nuo pusiaujo drėgnųjų atogrąžų miškų, sudaro dvi juostas tarp 10° ir 20° š. pl. bei 20° ir 30° p. pl., srityse, kuriose būdingas 3–8 mėn. trunkantis sausasis laikotarpis ir 4–9 mėn. trunkantis drėgnasis laikotarpis, kartais per metus būna po du drėgnuosius ir sausuosius laikotarpius.
augalijà, Žemės rutulio ar jo dalies augalų bendrijų visuma. Augalų paplitimo sritis vadinama fitosfera, kuri su abiotiniais (klimatas, reljefas, dirvožemis, vandens režimas) ir biotiniais (gyvūnija) veiksniais formuoja įvairias ekosistemas. Augalija yra pirminė organinių medžiagų sintezės bei medžiagų apytakos ciklų grandis. Kintant aplinkos sąlygoms kinta ir augalija. Visa augalija skirstoma fizionomiškai (augalijos formacija) ir geografiškai (augalijos zonos). Žemėje augalija pasiskirsčiusi zonomis, atitinkančiomis klimato zonas. Kalnuose augalija skaidosi vertikaliomis juostomis. Vandens baseinuose augalijos pasiskirstymas priklauso ne tik nuo klimato, bet ir nuo kitų aplinkos veiksnių (vandens srovių, gylio). Skiriamos šios augalų grupės: higrofitai (neatsparūs sausrai), helofitai (pelkių augalai), kserofitai (sausringų vietų augalai). Augaliją tiria geobotanika, augalų geografija.
gyvūnijà, Žemės, tam tikros teritorijos arba gyvenamosios terpės (buveinės) gyvūnų rūšių visuma (pvz., Žemės gyvūnija, Lietuvos gyvūnija, jūros dugno gyvūnija). Kitaip nei fauna, apima ne tik ją sudarančių gyvūnų rūšinę sudėtį, bet ir individų gausą, reiškiamą atitinkamais vienetais (pvz., gausi jūros dugno gyvūnija gali reikšti, kad jos biomasė kilogramais ploto vienetui yra didelė).
PrevNext