Book Creator

Кочо Рацин-поет на болката и љубовта

by Roza Kitrozoska

Cover

Loading...
Кликни ме!
Loading...
Мултимедијален проект
Loading...
Loading...
Роземак
Comic Panel 2
Loading...
Кочо Рацин - поет на болката и љубовта
Упатство за управување со страниците на е-книга:
Нашата книга се состои од слики, видеа, текст, интерактивни игри, линкови.
Текстот може да се прочита и слушне. За слушање кликнете на сликичките со звучник!
Составете ја нашата сложувалка! Кликнете на сликата подолу!
„ по Рацин е секако не само полесно да се пишува на македонски, туку по него е гордо и да се мисли и чувствува и пишува на македонски“
- Гане Тодоровски
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Роден сум во Велес,
1908 година, во сиромашно грнчарско семејство.
Speech Bubble
Comic Panel 3
По првиот клас нижа гимназија морав да се посветам на татковиот занает. Пуста сиромаштија!
Speech Bubble
Читав, се криев на таванот и под свеќа ги впивав зборовите на  познатите марксисти, социолози, мислители.
Speech Bubble
Comic Panel 1
Во куќата се влегува преку главната улица (сокакот) низ двокрилна дрвена врата која води до внатрешниот трем. Грнчарската работилница е најзначајната просторија во куќата во која моето семејство ги изработуваше производите, а јас во работилницата ги пишував своите творби.
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Ова е мојата куќа, во Велес, на левата страна од реката Вардар. Куќата е изградена кон крајот на деветнаесеттиот век.
Thought Bubble
Comic Panel 4
PrevNext