Book Creator

סביבות חיים של בעלי חיים

by הדס

Pages 2 and 3 of 5

מדע וטכנולוגיה, כיתה ד'
סביבות חיים
של
בעלי חיים
Loading...
סביבת החיים הטבעית של בעלי החיים היא המקום שבו הם חיים ובו הם מוצאים את כל הנחוץ להם: מזון, מים, מחסה, טמפרטורה מתאימה ועוד.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
היו תקופות בעבר שבהן האקלים היה שונה מהאקלים של ימינו והשינויים על פני כדור הארץ ניכרו היטב. היו תקופות של קרחונים ותקופות של הפשרת שלגים וגשמים. אזורים מיוערים הפכו למדבריות יבשים. אגמים ונחלים שינו את פניהם.
Loading...
השינויים האקלימיים והגאולוגיים הללו התרחשו במשך מליוני שנים. צמחים ובעלי חיים שלא הצליחו להסתגל לשינויים אלו – נכחדו (למשל, הדינוזאורים). צמחים ובעלי חיים אחרים הצליחו לשרוד.
Loading...
הצמחים ובעלי החיים ששרדו הצליחו לעשות זאת מכיוון שהיו מותאמים ביותר לתנאי הסביבה, כלומר, הסתגלו לשינויי מזג האוויר, מצאו מזון ומים, התמודדו עם סכנות שונות ובעיקר הצליחו להתרבות. מדור לדור שורדים רק אלו שסך כל התכונות שלהם, העוברות בתורשה, הופכות אותם למותאמים יותר ולמוצלחים יותר.
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_93/subjects_538/
כתוצאה מרבייה וממוטציות (שינויים בגורמי התורשה) נולדים בעלי חיים כשהם שונים מעט זה מזה וגם מהוריהם. אלה שהם בעלי תכונות העושות אותם עמידים ומותאמים לחיים יותר מאחרים הם אלו שישרדו לאורך הדורות, מכיוון שהתאמותיהם לסביבת החיים הטבעית שלהם הן המוצלחות ביותר. תהליך זה של "סינון" והשרדות בעלי החיים המותאמים נקרא הברירה הטבעית.
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_93/subjects_2625/

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext