Book Creator

Konklusion

by Emina Sahin (3034889)

Cover

Loading...
Loading...
Kristendomskundskab i en 4. klasse
Speech Bubble
Loading...
Min DIGI-talk!
Rounded Rectangle
Relevans
"Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle" (Undervisningsministeriet, 2021)
- Eleverne får mulighed for at være kreative 

- Eleverne får mulighed for selv at tage stilling til deres produkt og handle på det
Ellipse;
Min observation i klassen...
- Eleverne er nysgerrige og deltagende

- De fleste svarer aktivt på lærerens spørgsmål

- Arbejdsro når de laver opgaver

- Generelt gode til at hjælpe hinanden
Undersøgelsen...
 - Præsentation af emnet
- Oplæsning af lignelsen
- Gennemgang af lignelsen
- Præsentation af produkt
- Produktfremstilling
- Præsentation af produkt
- Evaluering
Rounded Rectangle
Introduktionstegneserie til Pixton
Speech Bubble
Og hvordan gik det så?
- Eleverne var koncentrerede under oplæsningen

- Gode inputs til handlingen i lignelsen

- Elevproduktionerne var gode og gennemførte

- Evalueringen var kort, ikke nok tid 
Rounded Rectangle
Elevproduktion:
Rounded Rectangle
Rounded Rectangle
Min konklusion:
Speech Bubble
PrevNext