Book Creator

Kosmosas

by Jurgita Žiogė

Pages 4 and 5 of 53

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS VERSMĖ"
APLINKOS, SKATINANČIOS VEIKTI, TYRINĖTI IR PAŽINTI, KŪRIMAS, NAUDOJANT PROJEKTŲ METODĄ"
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:
Lina Petrikaitienė
Jurgita Žiogė
Klaipėda
2022
„Boružėlių" grupės projektinė veikla

„Ką veikti kosmose?"

PEDAGOGŲ TIKSLAI:

- išbandyti projektų metodą, naudojantis priešmokyklinio ugdymo pedagogams skirtu rinkiniu „Patirčių erdvės".
- suburti pedagogų komandą projekto įgyvendinimui.

Analizavome šiuos projektus:
1 knyga (grupės projektai):
„Kaip susikurti kosminę kalbą?" psl. 33,
„Kaip iškepti mėnulį?" psl. 40,
„Kaip sukurti savo kosmosą?" psl. 49,
„Kaip sukurti žvaigždėtą dangų?" psl. 51.
2 knyga (lauko projektai):
„Kas mums šviečia iš dangaus?" psl. 40.
Loading...
Tikslas:

- Domėdamiesi dangaus kūnais, rinkdami apie juos informaciją, vaikai patirs pažinimo džiaugsmą.

- Įgyvendindami projektų metodą, mokysis išklausyti kito sumanymus, nuomonę, susitarti ir veikti komandoje.
Loading...
Uždaviniai:

- lavinti fantaziją, kuriant kosmoso aplinką įvairiose erdvėse,

- įvairiais tradiciniais ir inovatyviais  būdais vaizduoti dangaus kūnus, konstruoti raketas, erdvėlaivius,

- klausyti pasakų, legendų, dainų, muzikos įrašų apie dangaus kūnus ir kurti įvairias improvizacijas,

- meninėmis, netradicinėmis priemonėmis reikšti savo idėjas, nuotaikas, mintis, drąsiau eksperimentuoti,

- ieškoti informacijos apie dangaus kūnus, naudojant IT.
Užburianti šviesų žaismė
Ieškojimai
Skaitėme ir aptarėme „Kas tai yra kosmosas?". Tyrinėjome Saulės sistemą, gaublį.
Ieškojome, kur mes gyvename.
Kirpome žvaigždes, jas pažymėjome savo vardo pirmosiomis raidėmis.
Konstravome astronautų šalmus.
Skaičiavome kiek ir kokių detalių reikia vienam šalmui pagaminti.
PrevNext