Book Creator

4 razred

by Marina Pedisić

Cover

Loading...
6 GLAVNIH DIJELOVA BROŠURE
Loading...
1. DIZAJN
Loading...
To je izgled slika, teksta, grafika koji su u brošuri.
Prvi dojam koji publika ima o proizvodu ili usluzi koju promiče
Dizajn uključuje paletu boja koja se koristi, tipografiju i stil slika, kao i izgled.
To je veza između grafičkog aspekta i sadržaja.
Loading...
2. VANJSKI DIJELOVI
Loading...
Sadrže opću temu dokumenta, moraju biti jasni i specifični.
Nalaze se na naslovnici brošure.
Moraju biti dojmljivi kako bi privukli pažnju.
Loading...
3. TITLOVI
Oni predstavljaju podteme koje čine glavnu temu.

Oni su unutar brošure podijelili predmet u nekoliko blokova.


U idealnom slučaju, čitanjem ovih podnaslova korisnik ima potpunu predodžbu o informacijama sadržanim u brošuri.

Njegov dizajn bi trebao pokazati jedinstvo i hijerarhiju podteme.
1
4. TEKST
Oni predstavljaju podteme koje čine glavnu temu.

To su sadržaji blokova koji odgovaraju titlovima i pojedinosti koje čitatelj treba imati o temi koja se bavi brošurom.

Pisanje je element od velike važnosti u ovom elementu, budući da stil pisanja mora biti svjež i privlačan za privlačenje pozornosti korisnika.

U brošurama informacije trebaju biti distribuirane počevši od najjednostavnijih informacija, da bi se tada dao najsloženiji.

Važno je imati na umu da zasićenje čitatelja nije korisno.

Što je jednostavnije, to bolje.
2
5. SLIKE
To su sve slike i grafike koje se nalaze u tekstu.

Ove slike trebale bi biti povezane s općom temom, budući da su to grafički prikaz toga.

U tom smislu, oni su izvrstan alat za brzo privlačenje čitatelja.

Potrebno je odabrati slike koje su privlačne i informativne.

Nije preporučljivo upasti u brošuru slika, ali dobro je održavati ravnotežu između slike i teksta, tako da zajedno jačaju informacije koje se daju.
3
6 GLAVNIH DIJELOVA BROŠURE
1. DIZAJN
2. VANJSKI NASLOVI
3. TITLOVI
4. TEKST
5. SLIKE
6. ZATVARANJE LOGOTIPA
4
6. ZATVARANJE LOGOTIPA
To nije bitno, ali obično daje ugodan dojam uključivanja logotipa tvrtke koju promovirate na kraju brošure.
PrevNext