Book Creator

PERÍODE ENTREGUERRES

by Haytam Haid

Cover

Loading...
EL PERÍODE D'ENTREGUERRES
Loading...
ELS FELIÇOS ANYS VINT
Entre el 1922 i el 1929, els Estats Units van conèixer un creixement espectacular de la producció industrial i de les exportacions.

Una característica que va ser una gran novetat va ser el desenvolupament de la publicitat (premsa, ràdio, cartells...) i de nous sistemes de compres a terminis. Es va començar a desenvolupar un consum de masses.
LA FRÀGIL RECUPERACIÓ DELS ANYS VINT
L'economia mundial va conèixer a la segona meitat de la dècada dels vint una etapa de recuperació i expansió. Aquest període de reactivació va afavorir especialment les economies dels Estats Units, França i Alemanya.
EL CRAC DEL 1929 I LA GRAN DEPRESSIÓ
L'octubre del 1929 es va produir la fallida de la borsa de Nova York, que va provocar l'enfonsament de les inversions i de l'activitat econòmica als Estats Units. La crisi va adquirir aviat una dimensió mundial.
LES CAUSES DEL CRAC BORSARI
L'enfonsament de la borsa de Nova York, el famós crac del 29, va ser el detonant de la crisi econòmica. Però les causes eren més profundes:
El creixement de la producció agrària i industrial, que va ser més gran que el de la demanda, va provocar una crisi de sobreproducció.
L'índex elevat d'inversions especulatives i el recurs generalitzat al crèdit bancari per invertir en borsa.
EL DIJOUS NEGRE I L'ENFONSAMENT DE LA BORSA
El Dijous Negre és la denominació que se li dóna a el 24 d'octubre de 1929. En aquesta data es va produir un gran caiguda de la Borsa de Valors de Nova York, marcant l'inici del Crac del 29 i de la Gran Depressió subsegüent.
Estats Units havia sortit com el gran vencedor de la 1ª Guerra Mundial.
LA GRAN DEPRESSIÓ
La Gran Depressió va ser una depressió econòmica mundial que va durar 10 anys. La depressió va ser causada per la caiguda del mercat de valors de 1929 i la reticència de la Reserva Federal a augmentar l'oferta de diners El PIB durant la Gran Depressió es va reduir a la meitat, cosa que va limitar el moviment econòmic.
LA IDEOLOGIA FEIXISTA
Estat totalitari

Donava suport a un sistema polític dictatorial de partit únic.

Anticomunisme i anticapitalisme.

Nacionalisme agressiu, expansionista i militarista.

Els feixistes eres tots racistes.
LES BASES SOCIALS DEL FEIXISME
Des del punt de vista social, els partits de caràcter feixista mai van aconseguir totalment el suport popular de la població, tot i que la seva base social, molt reduïda en els seus inicis, va anar incrementant-se considerablement fins arribar a ser una de les principals forces polítiques de països com Itàlia o Alemanya.

A presa del poder per part del feixisme i el nazisme no pot explicar-se sense els suports que van rebre des de dues de les principals institucions dels Estats liberals democràtics: l’exèrcit i la policia, els quals van tolerar, i en ocasions participar activament, de la violència que les organitzacions feixistes exercien per espantar els seus enemics i per conquerir el poder.
LA CRISI DEL RÈGIM LIBERAL ITALIÀ
El final de la guerra va tenir a Itàlia greus efectes econòmics i socials. El nombre d'aturats es va elevar als dos milions i la inflació es va disparar. Itàlia es va veure embolcallada en una onada de vagues obreres. També van esclatar múltiples revoltes de les lligues de pagesos pobres.

Els anys 1919 i 1920, les vagues es van estendre i van donar lloc a ocupacions de fàbriques terres que van adquirir un caràcter revolucionari.

El Partit Socialista Italià no va aconseguir encarar les masses obreres a causa de: Els reformistes i els maximalistes, aquests van fundar el Partit Comunista Italià.
PrevNext