Book Creator

PERÍODE ENTREGUERRES

by Haytam Haid

Pages 4 and 5 of 10

Loading...
EL DIJOUS NEGRE I L'ENFONSAMENT DE LA BORSA
Loading...
El Dijous Negre és la denominació que se li dóna a el 24 d'octubre de 1929. En aquesta data es va produir un gran caiguda de la Borsa de Valors de Nova York, marcant l'inici del Crac del 29 i de la Gran Depressió subsegüent.
Estats Units havia sortit com el gran vencedor de la 1ª Guerra Mundial.
Loading...
LA GRAN DEPRESSIÓ
Loading...
La Gran Depressió va ser una depressió econòmica mundial que va durar 10 anys. La depressió va ser causada per la caiguda del mercat de valors de 1929 i la reticència de la Reserva Federal a augmentar l'oferta de diners El PIB durant la Gran Depressió es va reduir a la meitat, cosa que va limitar el moviment econòmic.
Loading...
LA IDEOLOGIA FEIXISTA
Loading...
Estat totalitari

Donava suport a un sistema polític dictatorial de partit únic.

Anticomunisme i anticapitalisme.

Nacionalisme agressiu, expansionista i militarista.

Els feixistes eres tots racistes.
Loading...
LES BASES SOCIALS DEL FEIXISME
Loading...
Des del punt de vista social, els partits de caràcter feixista mai van aconseguir totalment el suport popular de la població, tot i que la seva base social, molt reduïda en els seus inicis, va anar incrementant-se considerablement fins arribar a ser una de les principals forces polítiques de països com Itàlia o Alemanya.

A presa del poder per part del feixisme i el nazisme no pot explicar-se sense els suports que van rebre des de dues de les principals institucions dels Estats liberals democràtics: l’exèrcit i la policia, els quals van tolerar, i en ocasions participar activament, de la violència que les organitzacions feixistes exercien per espantar els seus enemics i per conquerir el poder.